Weleda

Antroposofia - ihmisen viisaus

Antroposofia (kreikan anthropos = ihminen, sophia = viisaus) tarkoittaa kirjaimellisesti ihmisen viisautta (vaihtoehtoisesti ihmisen tuntemista). Antroposofian juuret ovat itävaltalaisen Rudolf Steinerin humanistisissa tutkimuksissa 1900-luvun alusta, ja se on johtanut niinkin erilaisiin sovellusalueisiin kuin Waldorfpedagogiikkaan, biodynaamiseen viljelyyn, sosiaaliseen yrittämiseen sekä antroposofisiin lääkkeisiin ja ihonhoitoon.

Antroposofian perusajatus on, että ihminen on kehon, sielun ja hengen muodostama kokonaisuus, ja se painottaa myös ihmisen ja luonnon yhteyttä. Antroposofiassa yhdistyvät materialistinen, luonnontieteellinen maailmankatsomus ja henkisempi tiede.

Se, että Weleda on antroposofinen yritys näkyy muun muassa niissä tieteellisissä teorioissa ja ajatuksissa, jotka ovat tuotteiden kehittämisen perustana, joiden lähtökohtana on että ne auttavat ihmisen kykyä parantaa itse itsensä ja että ihminen muodostaa kehon, sielun ja hengen kokonaisuuden. Myös biodynaamisten ja ekologisten ainesosien käyttäminen, ympäristöajattelu ja sosiaalisen vastuun ottaminen Reilun kaupan projektien muodossa lepäävät antroposofisten pilareiden varassa.