Kokonaisvaltainen käsitys terveydestä

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme Perinteisen lääketieteen ja perusteellinen ihmiskäsityksen yhdistäminen

Weledassa pyritään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan lääkehoidossa. Tietämyksemme ja käytäntömme perustuvat antroposofisen lääketieteen periaatteisiin, lääketieteelliseen järjestelmään, jonka filosofi Rudolf Steiner ja lääkäri Ita Wegman kehittivät 1920-luvun alkupuolella.

Jokainen löytää oman terveytensä voimavarat

Antroposofinen lääketiede on lääketieteen integroitu järjestelmä, joka ei sovellu ’vaihtoehtoisen lääketieteen’ lokeroon vaan perustuu perinteisiin lääketieteen menetelmiin ja traditioihin. Salutogeneesin tärkeä rooli terveyden kokonaisuudessa.

Terveyttä ei pidetä staattisena, vaan se on jatkuvaa kehitystä. Tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen löytää omat terveydenlähteensä ja päättää itse, mitä hänen pitää tehdä voidakseen pitää yllä henkistä ja yleistä hyvinvointiaan.

Antroposofisen lääketieteen hoitoprosessi perustuu neljän organisatorisen periaatteen väliseen tasapainoon: fyysiseen tasoon, elintoiminnolliseen tasoon (elinvoimaan), henkiseen tasoon ja sielulliseen tasoon (egoon). Terapian tavoitteena on palauttaa tasapaino siellä, missä nämä neljä periaatetta ovat epätasapainosta. Tämä saavutetaan tiiviissä yhteistyössä lääkärin ja potilaan kanssa, jolloin kummatkin pyrkivät vahvistamaan potilaan itseparantavia voimia. Perinteisiä ja antroposofisia lääkevalmisteita voi käyttää yhdessä tukemaan paranemista.

Weleda valmistaa omat lääketuotteensa kokonaan omissa tuotantolaitoksissaan noudattaen kolmeen kuvaavaan tekijään perustuvia periaatteita, erityistä rytmistä prosessia, asteittaista kuumennusprosessia ja omaa ainutlaatuista metallien ja mineraalien käsittelytapaamme. Lisäksi raaka-aineitamme kasvatetaan omassa lääkekasvipuutarhassamme, jotta voimme taata parhaimman laadun. Yllämainittujen vaiheiden ansiosta saadaan ainutlaatuisia ja ensiluokkaisia lääkkeitä.

Restore equilibrium

Antroposofisen lääketieteen hoitoprosessi perustuu ihmisen olemuksen neljän tason keskinäiseen tasapainoon. Nämä tasot ovat fyysinen, elintoiminnollinen (elinvoima), psyykkis-emotionaalinen sekä sielullinen taso (ego). Hoidon tavoitteena on palauttaa tasapaino siellä, missä nämä neljä ovat epätasapainossa.
Hoitomenetelmät

Oppijärjestelmiä yhdistävä lääketiede

Perinteistä lääketiedettä täydentävä antroposofinen lääketiede on lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen, ja siinä käytetään sekä perinteisiä että antroposofisia lääkevalmisteita.
Antroposofinen lääketiede

Terveys on jatkuva kehitysprosess

Terveyden kehittymistä tutkivassa salutogeneesiajattelussa keskitytään ihmisen terveyttä tukeviin tekijöihin eikä niinkään sairauden aiheuttajiin.
Salutogeneesi

Ainutlaatuisia lääkkeitä

Lääkkeidemme tuotantoprosessit ovat farmakopeojen mukaisia samalla kun erityinen valmistustapamme perustuu kolmeen olennaiseen menetelmään
Valmistusprosessi