Antroposofinen lääketiede

Antroposofinen lääketiede Oppijärjestelmiä yhdistävän lääketieteen harjoittaminen

Weledassa uskomme antroposofiseen lääketieteeseen ja harjoitamme sitä. Järjestelmä kehitettiin 1920-luvun alkupuolella, ja se on otettu erittäin hyvin vastaan eurooppalaisessa yhteisössä. Lääketieteellinen menetelmä, joka tukee ja täydentää perinteistä lääketiedettä ja käyttää niin perinteisiä kuin antroposofisiakin lääkevalmisteita. Hoidon lähestymistapa, lääketuotteet ja muut hoidot valitaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Tavoitteena on kehity prosessi, joka vahvistaa potilaan luonnollista itseparantumiskykyä.

Historia

Antroposofian käsitteen kehitti itävaltalainen filosofi Rudolf Steiner (1861−1925). Antroposofia tutkii, missä määrin ihminen on saavuttanut tietoisuuden omasta sisäisestä elämästään ja missä määrin hän elää sopusoinnussa ympäröivän luonnollisen ja sosiaalisen elämän kanssa.

 

Alankomaalainen lääkäri Ita Wegman (1876−1943), yksi Weledan perustajista, vaikutti omalta osaltaan antroposofisen lääketieteen kehittämiseen. Järjestelmä perustuu tieteellisesti orientoituneen (myös ’perinteiseksi’ kutsutun) lääketieteen tuloksiin ja antroposofian tietämykseen ja menetelmiin. Se on oppijärjestelmiä yhdistävää lääketiedettä, jota ei ole katsota ’vaihtoehtoiseksi lääketieteeksi’. Osana erityisiä hoitomenetelmiä, joihin kuuluvat myös homeopatia ja kasvipohjaiset lääkkeet, antroposofisen lääketieteen tavoitteena on käyttää erityisiä terapeuttisia menetelmiä ja lääkkeitä pitäen perinteistä lääketiedettä hoidon perustana.

Antroposofisen lääketieteen periaatteet

Antroposofinen lääketiede aloittaa aina perinteisellä diagnoosilla, mutta lääkäriä tai terapeuttia eivät ohjaa pelkästään sairauden oireet. Sen sijaan he tutkivat potilaan kokemuksen psykologisia, psyykkisiä ja henkisiä aspekteja, itseparantumisen kykyä ja kykyä jatkuvaan kehitykseen.

 

Diagnosoinnissa ja hoidossa fyysisen ja emotionaalisen tekijän välinen yhteys on yksi antroposofisen lääketieteen ainutlaatuisista perusperiaatteista. Lisäksi lääkäri tai terapeutti tarkastelee potilaan koko persoonallisuutta ja ominaisuuksia, muun muassa fyysistä rakennetta ja kehon kieltä, kuten liikkumistapaa, kädenpuristuksen tyyliä, nukkumistapoja, kuuman ja kylmän sietokykyä, hengitystä ja fyysisiä rytmejä.

Ihminen nähdään ja ymmärretään neljänä tasona:

1. fyysis-aineellinen taso, tutkittavissa fyysisesti tai teknisesti kuten perinteisessä lääketieteessä

2. elintoiminnollinen taso, yksilön elinvoimaisuus

3. henkinen taso, jonka voi ymmärtää psykologiseksi tai tunneperäiseksi alueeksi

4. sielullinen taso, henkilön henkinen yksilöllisyys tai luonne, jota kutsutaan myös egoksi.

 

Kun kartoitetaan yksityiskohtaista terveystaustaa ja valitaan yksilöllisesti kohdistettua lääkitystä, lääkärin ja potilaan yhteistyö on ensisijaisen tärkeää toipumiselle. Toipuminen on yhteistyöhön perustuva prosessi, jossa lääkäri käyttää potilaan hoidossa kaikkia vaiheita ja johon potilas osallistuu aktiivisesti. 

Tuote

Antroposofisia lääkkeitä tuotetaan antroposofisten farmaseuttisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, joista osa on samoja kuin homeopatiassa, mutta osa menetelmistä on ei-homeopaattisia, jotka kuvaavat ihmisen ja luonnon maailman välistä suhdetta. Niiden valmistusta säännellään hyvän valmistustavan standardeilla, ja niiden laatua tarkkaillaan virallisten farmakopeiojen kriteerien ja parametrien mukaisesti.

Löydä muuta

Terveys on jatkuva kehitysprosessi

Terveyden kehittymistä tutkivassa salutogeneesiajattelussa keskitytään ihmisen terveyttä tukeviin tekijöihin eikä niinkään sairauden aiheuttajiin

Salutogeneesi

Ainutlaatuisia lääkkeitä

Lääkkeidemme tuotantoprosessit ovat farmakopeojen mukaisia samalla kun erityinen valmistustapamme perustuu kolmeen olennaiseen menetelmään

Valmistusprosessi

Restore equilibrium

Antroposofisen lääketieteen hoitoprosessi perustuu ihmisen olemuksen neljän tason keskinäiseen tasapainoon.

Hoitomenetelmät