Lääkkeiden valmistusprosessi

Varmistamme lääketuotteidemme erinomaisen laadun käyttämällä laadultaan parhaita materiaaleja ja ainutlaatuisia valmistusprosesseja.

Käytämme ainoastaan parhaita raaka-aineita, joiden alkuperän tiedämme luotettavasti. Tämän korkean laatutason ylläpitämiseksi kasvatamme omia lääkekasvejamme omissa lääkekasvipuutarhoissamme. Lääkkeidemme tuotantoprosessit ovat farmakopeiojen mukaisia oman valmistuksemme perustuessa kolmeen tärkeään lähtökohtaan: erityiseen rytmiseen prosessiin, asteittaiseen kuumennusprosessiin ja omaan ainutlaatuiseen metallien ja mineraalien käsittelytapaamme.

Ensiluokkaiset raaka-aineet omista puutarhoistamme

Parhaanlaatuiset raaka-aineet antroposofisessa lääketieteessä materiaalin ainesosat ovat tärkeitä niiden terapeuttisten vaikutusten kannalta, mutta tärkeää on myös alkuperä ja jatkojalostus, materiaalin koko elämänkaari. Materiaalien laatu on kaiken perusta, sillä erinomainen laatu, puhtaus ja aitous ovat avainasemassa kaikissa lääkeaineissamme. 

Kumppanuudet luonnonvaraisten kasvien hankinnassa

Tämän varmistamiseksi Weledalla on omia lääkekasvipuutarhoita, muun muassa Euroopan suurin lääkekasvien puutarha, jossa kasvaa 180 lääkekasvilajiketta biodynaamisesti viljellyllä noin 4,5 hehtaarin alalla. Näiden kasvien parantavat aineet ovat osa Weledan lääkkeitä, mutta tuemme eri puolilla maailmaa myös ekologisia ja valvottuja lääkekasvien viljelyprojekteja ja joitakin ainesosia tuottavia valvottuja alueita, joilla luonnonvaraisia ainesosia voidaan kerätä luotettavissa olosuhteissa. Muut keskeiset antroposofisten lääkkeiden materiaalit voivat olla ei luomulaatuista alkuperää, eläin- tai metalliperäisiä. Näiden raaka-aineiden rakenne on yhtä tärkeää lääkkeiden tuotannolle. Tarvitsemamme metallit ja mineraalit eivät ole ’valmiina ostettuja’, vaan me valmistamme ne itse niiden luonnollisesta alkuperäistilasta alkaen.

Lääkkeitä valmistusprosessi

Lääkkeiden valmistusprosessi Kun ensiluokkaiset raaka-aineemme on kerätty, lääkkeiden valmistusprosessit ja erityiset reseptit, joiden mukaisesti aineksia käytetään, ovat yhtä tärkeitä Weledan lääkkeiden laadulle ja teholle. Noudatamme ensinnäkin asiaankuuluvia farmakopeioja, jotka liittyvät raaka-aineiden jalostamiseen lääkkeiksi. Nämä sisältävät laadunhallintatoimet sekä valtion viranomaisten suorittamat säännölliset tarkastukset. Raaka-aineista otetaan usein näytteitä ja niitä testataan, jotta voidaan varmistua siitä, että ne eivät ole torjunta-aineiden, raskasmetallien saastuttamia tai että ne eivät sisällä bakteereja tai sieniä.

Weledan raaka-aineiden käsittelyssä on kolmivaiheista, erityinen rytminen prosessi, asteittainen kuumennusprosessi ja ainutlaatuinen metallien ja mineraalien käsittelymenetelmämme. Käytössämme on myös kolme ainutlaatuista valmistusprosessia, joita ainoastaan Weleda käyttää: metallipeilimenetelmä, ’vegetabilisointi’ ja rytmimenetelmä.

Metallipeilimenetelmä

Metallipeilimenetelmä on eräänlainen ’nuorentava hoito’ metallille. Tässä valmistusprosessissa metalli nesteytetään ja sitten se haihdutetaan tasaisesti nousevan lämpötilan avulla tyhjiössä. Tällöin metalli muodostaa lasipullon seinille peilipinnan. Metalli, joka on miljoonia vuosia vanhaa, puhdistetaan ja nuorennetaan, ’uusi’ metalli vaikuttaa aktiivisemmin ja dynaamisemmin kuin ’vanha’.

Metallien ‘vegetabilisointi’

Metallin ’vegetabilisointia’ varten valmistetaan liukeneva preparaatti malmimineraalista tai luonnossa esiintyvästä metallista. Se toimii ’lannoittajana’ maaperälle, jossa lääkekasvi voi kasvaa. Kasvit kerätään ja kompostoidaan kukkimisaikana, ja seuraavana vuonna kompostilla lannoitetaan samojen kasvilajikkeiden uutta kasvualustaa. Prosessi toistetaan vielä kerran ja kolmannen sukupolven kasvi jalostetaan lääkevalmisteeksi. Elottomasta metallista on tullut osa elämän prosessia ja sitä potensoidaan ja dynamisoidaan.

Rytmimenetelmä

Rytmimenetelmän avulla tuotetaan vesipohjaisia preparaatteja tuoreista kasveista. Kasvien puristettuja mehuja kuumennetaan toistuvasti 37 °C:seen ja ravistetaan rytmisesti aamulla. Illalla ne jäähdytetään neljään asteeseen ja niitä ravistetaan jälleen rytmisesti. Niin kauan kuin tuloksena saatuja fermentoituja tuotteita säilytetään sinetöityinä viileässä paikassa, ne eivät tarvitse säilöntäaineita. Vesipohjaisia laimennoksia on saatavissa ainoastaan pienissä 20 millilitran pakkauksissa, koska avatun pakkauksen käyttöikä on rajoitettu. Tämä menetelmä sopii erityisen hyvin lääkevalmisteiden valmistamiseen lapsille, sillä säilöntäaineena ei käytetä alkoholia.

Löydä muuta

Terveys on jatkuva kehitysprosessi

Terveyden kehittymistä tutkivassa salutogeneesiajattelussa keskitytään ihmisen terveyttä tukeviin tekijöihin eikä niinkään sairauden aiheuttajiin.

Salutogeneesi

Oppijärjestelmiä yhdistävä lääketiede

Perinteistä lääketiedettä täydentävä antroposofinen lääketiede on lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen, ja siinä käytetään sekä perinteisiä että antroposofisia lääkevalmisteita.

Antroposofinen lääketiede

Restore equilibrium

Antroposofisen lääketieteen hoitoprosessi perustuu ihmisen olemuksen neljän tason keskinäiseen tasapainoon

Hoitomenetelmät