Ratania

Arequipa, Peru
Map of Peru - Ratanhia

Kestävän kehityksen ehdoin hankittua rataniaa Andeilta hampaiden hoitoon

Alkujaan keskityimme selvittämään mahdollisuuksia viljellä tätä luonnonvaraista kasvia. Arequipan yliopiston kasvitieteen professori Fatima Caceres ja saksalaiset tutkijaprofessorit Max Weigend ja Nicolas Dostert käynnistivät Public Private Partnership -projektin (PPP), jossa tutkittiin, voiko rataniaa jakaa ja kasvattaa menestyksekkäästi. Ensimmäinen, vuoteen 2006 kestänyt tutkimusvaihe osoitti, että kasvia ei voi viljellä kahdesta syystä. Se menestyy ainoastaan vuorovaikutuksessa isäntäkasvien kanssa, joilta se saa vettä ja ravinnesuoloja. Pelloilla pitäisi siis kasvaa muitakin kasvilajeja, mikä ei käytännössä kannata. Toinen este on ratanian erityinen biologinen piirre, hidaskasvuisuus. Sen kasvu riittävän suureksi ensimmäistä sadonkorjuuta varten kestää 7‒15 vuotta, joten kasvatus pelto-olosuhteissa olisi monimutkaista ja epäkäytännöllistä.

 

Maailmanmarkkinoiden armoilla

Weledalla oli ratkaistavanaan myös toinen ongelma. Koska rataniaa arvostetaan lääkekasvien maailmanmarkkinoilla, siihen liittyy suuria markkinariskejä. Maailmanmarkkinoilla on ainakin 70 000 kasvilajia, ja lääkekasvien vuotuinen sato on puoli miljoonaa tonnia. Siitä käydään kauppaa maailman talouskeskuksissa, joihin johtavat toimitusketjut ovat epämääräisiä. Tätä globaalia liiketoimintaa ei kannusteta avoimuuteen, mikä vaikuttaa niin ratanian kuin muidenkin kasvilajien kauppaan.

 

Virallisten tietojen mukaan Peru vie rataniaa vuosittain noin 40 tonnia, joista yksi tonni menee Weledalle, mutta toimitusten alkuperä on suurelta osin hämärän peitossa. Siksi Weleda päätti vuonna 2002 tehdä laajapohjaisen yhteistyösopimuksen aloittaakseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen hankintaprojektin. Siihen osallistui luonnonsuojeluviranomaisia perulaisesta luonnonsuojeluinstituutti INRENA:sta, tutkijoita, kerääjiä, jälleenmyyjiä sekä saksalaisen kansainvälisen yhteistyön yhdistyksen GIZ:in (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) toimijoita.

Rauhoitettu alue luonnonvaraisille kasveille

Tämän yhteistyön avulla voitiin luoda Arequipan seudulle 800 hehtaarin suojelualue kestävän kehityksen mukaista luonnonvaraisten kasvien keräilyä varten. Alueella tehtiin kasvi-inventaario kolmella koelohkolla, jotta voitaisiin tutkia perusteellisesti ratanian luonnollista uusiutumista ja vuosittaisia kasvueroja. Kestävä keräysstrategia luotiin näiden tutkimustulosten pohjalta. Alun perin oli tarkoitus kerätä vain osa juurista, mutta tutkijat ja Weledan kasvienostajat kehittivät vähitellen erittäin yksinkertaisen menetelmän. Keräysalue jaettiin viiteen lohkoon, joilta kaikilta kerätään juurineen joka viides kasvi. Satoa korjatessaan kerääjät samalla kylvävät ratanian siemeniä rikkoutuneeseen maahan, varmistaakseen taimien uusiutumisen. Pitkäaikainen tarkkailu ja analyysi osoittavat meille, että tämä kasvikannan luonnollinen uudistaminen toimii hyvin ja turvaa kasvin tulevaisuuden.

Projekti, jossa Weleda on ollut mukana saksalaisten ja perulaisten kumppaniensa kanssa nyt jo yli 10 vuoden ajan, suojelee Weledan hammashoitotuotteille tärkeää rataniaa. Chuquibamban maakunnasta saadaan vuosittain tonni kuivattuja juuria. Rataniaa kerätään kestävän kehityksen periaatteet täyttävien yhteisöllisten käytäntöjen mukaisesti, ja kasvit käsitellään Euroopassa. Kerääjät saavat sovitun, kohtuullisen palkan, mikä lisää heidän tulojaan merkittävästi. Weleda tekee hankintansa avoimesti, kestävän kehityksen ehdoin ja turvallisesti, ja yritys voi hyödyntää saamaansa arvokasta tietoa muiden luonnonvaraisten kasvien keräilyprojektien kehittämiseen.

 

Ponnistelumme ja kumppaniemme tuki eivät ole jääneet huomiotta. Perun luonnonsuojeluviranomaiset aikovat velvoittaa kaikki rataniaa vientimarkkinoille toimittavat yritykset noudattamaan kestävää kehitystä turvaavaa keräilymenetelmää. Tällöin vain rataniaa kestävän kehityksen ehdoin keräävät toimittajat saisivat viedä sitä Perusta ulkomaille. Lähitulevaisuudessa tätä strategiaa saatetaan laajentaa muihinkin lääkekasveihin, mikä olisi tärkeä askel luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Tutustu muihin projekteihin

Ainesosa

Ratanianjuuriuute

Krameria Triandra Root Extract

Ratania (Krameria triandra) sisältää monia tanniineja, joilla on supistava ja vahvistava vaikutus esimerkiksi suuontelon limakalvoon. Siksi tummanruskea ratanianjuuriuute sopii erityisesti suun- ja hampaidenhoitotuotteisiin.