Weledan arvot

Weledan seitsemän periaatetta

Weleda on ainutlaatuinen organisaatio, taloudellisesti kukoistava, ihmisläheinen ja sitoutunut planeettamme, ympäristömme ja ihmistemme hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme kasvaneet rooliin omaksumalla seitsemän perusperiaatetta, jotka ovat muuttumattomia ja sitovia kaikille kanssamme työskenteleville ja jotka selkeästi tukevat tapaamme työskennellä. Haluaisimme jakaa nämä periaatteet kanssasi, jotta voit ymmärtää, keitä me olemme ja miksi työskentelemme niin kuin työskentelemme.

1. Asiakkaiden, kumppanien ja toimittajien reilu kohtelu

Weleda osoittaa, että avoimuus ja rehellinen viestintä muodostavat perustan uskolliselle ja tehokkaalle yhteistyölle. Tämä on Weledan liikesuhteiden perusta maailmanlaajuisesti. Tuloksena ovat kestävät, luotettavat yhteydet asiakkaisiin, toimittajiin ja verkostokumppaneihin.

2. Johdon ja työntekijöiden suhteet kumppanuuden hengessä

Weledan työntekijät tuovat osaamisensa yhtiöön, ja heitä arvostetaan suuresti työhön osallistuvina ammattilaisina. Heillä on selvä käsitys toimintaprosesseista ja rakenteista, ja he kantavat vastuun tehtävistään. Tämän ansiosta he voivat osallistua omiin vastuualueisiinsa liittyviin evaluaatio- ja päätöksentekoprosesseihin. Kaikkien työntekijöidemme omistautuminen on liiketoiminnan kehittämisinnovaatioiden lähde.

3. Laaja-alaista laatua

Weledan tuotteiden luonnonmukaisia raaka-aineita käsitellään eriytetyissä, herkissä työprosesseissa siten, että aineiden ja aktiivisten ainesosien ominaisuudet tulevat parhaiten esille. Kokonaisvaltainen näkemys siitä, että ihminen koostuu kehosta, sielusta ja hengestä ja että maa käsitetään koko kosmokseen yhteydessä olevaksi eläväksi organismiksi mitä antroposofia ilmentää, mahdollistaa luonnonaineiden ja niiden vaikutusten paremman ymmärtämisen, mikä puolestaan auttaa ymmärtämään paremmin laatua. Luodaan tuotteita, jotka mahdollistavat ihmisille perusteellisen ja laaja-alaisen tehokkuuden saavuttamisen ja antavat heille ainutlaatuisen hyvän olon kokemuksen.

Tieteellisten testausmenetelmien jatkuva kehittäminen tukee laadun olennaisen sisällön ja merkityksen ymmärtämistä.

4. Luonnontieteiden ja henkisen tieteen liitto tutkimuksessa ja kehityksessä

Weledalle ihmiset ovat kaiken keskipisteessä. Yhdessä kumppaniemme kanssa me kehitämme ja tutkimme innovatiivisia, uraauurtavia tuotteita ja terapeuttisia lähestymistapoja ihmisten käyttöön. Nämä syntyvät luonnontieteellisen ja humanistisen tietämyksen yhdistämisen ansiosta. Ne antavat Weledalle mahdollisuuden avata uudenaikaisia näkökulmia sairauden, terveyden ja hoidon täydelliseen ymmärtämiseen.

5. Korkeat ympäristövaatimukset

Maapallon resurssit ovat rajalliset. Ne tarvitsevat suojelua sekä ihmisten että luonnon edun vuoksi. Otamme tämän vastuun vakavasti ja noudatamme korkeita ympäristövaatimuksia. Meille kestävä kehitys tarkoittaa luonnon resursseista huolehtimista ja niiden säilyttämistä.

6. Eettiset ja arvoa luovat käytännöt

Niin kauan kuin yrityksemme on toiminut olemme pyrkineet sen perusajatuksesta johdettuihin tavoitteisiin: ihmisten henkilökohtainen kehitys, terveyden yksilöllinen ylläpito, terveyden edistäminen ja vahvistaminen ja ihmisten fyysisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämäntavan tarve.

Weledan liiketoiminnan suuntautuminen perustana on yrityksen näkemys, joka pysyy kaiken toimintamme johtotähtenä ja liikkeelle panevana voimana. Weledan tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa otetaan varallisuusaseman vahvistamisen lisäksi huomioon myös asiakkaiden sekä tavarantoimittajien ja sijoittajien yleinen etu. Weleda osallistuu kykyjensä mukaan kulttuurihankkeisiin, jotka innostavat ihmisiä.

7. Kulttuurillinen moninaisuus on inspiroiva voima

Weledalla on edustajia monissa maissa ja monilla markkinoilla ympäri maailman. Tämä luo kulttuurillista monipuolisuutta, jonka koemme inspiroivana ja vahvana.

Historiallisesti Weleda on kehittynyt erillisistä yritystoiminnoista, jotka ovat yhdistyneet konserniksi, joka toimii yhteisen hallinnon alaisuudessa. Hallitus ja Weleda-konsernin johto hoitavat hallintotehtäviään tavoitteenaan koko konsernin menestyksekäs kehitys. Yhtenäiset eettiset periaatteet ja laatustandardit, yritys-, markkina- ja toimintastrategiat ja toimintalinjat ovat koko Weleda-konsernia sitovia.

Löydä muuta

Antroposofian innoittama yritys

Kaikki alkoi sairaalasta ja lääkelaboratoriosta, jotka alankomaalainen lääkäri, itävaltalainen filosofi sekä müncheniläinen kemisti-apteekkari perustivat.

Weledan historia

Weleda tänään

Pienestä vajasta Sveitsissä alkanut toiminta on laajentunut nykypäivän kansainväliseksi yhtiöksi, jolla on 2 000 työntekijää 50 maassa.

Lue lisää Weledan nykyisestä toiminnasta