Kestävä sosiaalinen kehitys

Toiminnan eettisyys


Weleda on vastuussa kohteista, joissa työskentelemme ja ihmisistä, jotka ovat osallisina tuotteidemme valmistuksessa. Pyrkimys sosiaaliseen vastuuseen auttaa yksilöitä ja organisaatioita vaikuttamaan positiivisesti kehitykseen, liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Sosiaalisesti orientoituneena yrityksenä meille on myös erittäin tärkeää korostaa työntekijöiden, tavarantoimittajien ja liikekumppanien turvallisuutta, yksilöllistä kehitystä ja yleistä terveyttä. Näin pystymme parhaiten varmistamaan sosiaalisten vähimmäisvaatimusten täyttymisen, reilut hinnat ja pitkäaikaiset sopimukset.

Lokakuussa 2011 Weledasta tuli Ethical Biotrade -järjestön (UEBT) varsinainen jäsen. Kyseessä on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on kehittänyt maailmanlaajuisesti tunnustetun kestävän kehityksen ehtojen mukaista raaka-aineiden hankintaa ja käyttöä koskevan stardardin. Jäsenyydellään Weleda vahvisti liiketoimintakäytäntöjen eettiset periaatteet ja sitoutui noudattamaan UEBT-standardia. UEBT:n arvot, kuten luonnonsuojelu, kestävän kehityksen ehtojen mukainen luonnon monimuotoisuuden hyödyntäminen ja kaikkien tuotantoketjun yhteistyökumppanien saamien korvausten kohtuullisuus, vastaavat Weledan omia pitkäaikaisia toimintaperiaatteita.

Aina kun on mahdollista sopia vähimmäispalkoista, Weleda varmistaa asianmukaisen perustulon kaikille tavaraa toimittaville yhteistyökumppaneillemme. UEBT:n kolmen vuoden valvonta mahdollistaa kaikkien toimittajien vaiheittaisen liittämisen toimintamalliin. Tavoitteenamme on tehdä pitkäaikaisia toimitussopimuksia, koska ne mahdollistavat luotettavan suunnittelun molemmille osapuolille. Tavaraa toimittavat yhteistyökumppanimme saavat tällöin toisen reilun kaupan sertifikaatin, mikä auttaa heitä markkinoimaan tuotteitaan laajemmin.

Yhteisöt, kumppanit ja osakkeenomistajat

Weleda pitää yllä hyviä suhteita ja yhteistyötä yhteisöjen ja paikallisten instituutioiden kanssa monissa maissa. Työskentelemme paikallisten kumppanien kanssa, joiden työntekijät saavat säännöllistä koulutusta ja kohtuullisen korvauksen työstään. Näihin kuuluvat marokkolainen osuuskunta, joka tuottaa laadukasta arganöljyä Weledan Granaattiomena-ihonhoitotuotteisiin, meksikolainen perheyritys, joka tuottaa seesamiöljyä moniin kasvojenhoitotuotteisiin, ja espanjalainen manteliöljyä tuottava osuuskunta. Jotta pysymme ajan tasalla muuttuvista olosuhteista raaka-aineiden ja palvelujen koko toimitusketjussa, jatkamme tiivistä työskentelyä toimittajien ja osakkeenomistajien kanssa.

Ammatillinen kehitys ja työn ja perhe-elämän tasapaino

Weledassa kestävä sosiaalinen kestävyys tarkoittaa myös vastuun kantamista omien työntekijöidemme puolesta. Weledan katsotaan olevan yhteisiin tehtäviin perustuva inhimillisen kehityksen ympäristö. Johtajien sosiaaliset kyvyt ovat ratkaisevassa asemassa, kun yhteistoiminnan halutaan olevan järkevää ja ammatillista. Vuonna 2013 lanseeratun Management in Focus -ohjelmamme tavoitteena on ottaa käyttöön sitovia johtamisperiaatteita ja tukea samanaikaisesti johtajia. Kaikki Weledan johtajat suorittavat prosessin vuoteen 2016 mennessä.

 

Weledalle on myös erittäin tärkeää kehittää mahdollisuuksia 1900 työtekijälle.

Työn ja perhe-elämän tasapainon ylläpitämiseksi on käytettävissä lukuisia tukipalveluja, joita ovat muun muassa yrityksen päiväkodit Saksassa ja Ranskassa.

Nuorten lahjakkuuksien inspirointi

Myös oppisopimusoppilaiden ja nuorten lahjakkuuksien tukeminen on Weledalle tärkeää, ja toimimme monessa roolissa, kun ammatillinen koulutus ja yhteistyö yliopistojen kanssa tuovat meille uusia kykyjä. Oppisopimusoppilaat osallistuvat yhteisille, esim. Demeter-maatilalle järjestetyille retkille, kansainvälisiin koulutuskahviloihin, antroposofiaan liittyviin työpajoihin ja muuhun lisäkoulutukseen. Saksassa oppisopimusoppilaat ovat johtaneet ’junioriyritystä’ vuodesta 2013 lähtien tavoitteenaan tutustua kaikkiin yrityksen perustamiseen ja tuotteen lanseeraamiseen liittyviin prosesseihin. He kehittivät Weleda-saippuan, joka on jo myynnissä Saksassa.

Kestävä kehitys

Arvon luominen

Kestävä taloudellinen kehitys merkitsee sitä, että maapallon luonnonvaroja ei käytetä nopeammin kuin ne uusiutuvat. Tuottavuus on tulosta ekosysteemien menestymisestä ja yhteisöjen elinvoimaisuudesta. Weledalle eettinen ja arvoa tuottava talous on liiketoiminnan ydinsisältö yhdessä siihen osallistuvien ihmisten kanssa.

Taloudellisesti kestävä kehitys

Vastuullinen toimintamme

Sitoutumisemme ympäristöstä huolehtimiseen kattaa luonnon monimuotoisuuden edistämisen, raaka-ainehankinnat, luonnonvarojen tuhlaamattoman käytön, ympäristöystävälliset pakkaukset, säästäväisen veden käytön sekä jätteiden ja kasvihuonekaasujen vähentämisen.

Taloudellisesti kestävä kehitys