Kestävä taloudellinen kehitys

Kestävälle taloudelliselle kehitykselle on ominaista, että maapallon resursseja ei käytetä nopeammin kuin luonto ehtii niitä uudistaa.

Tuottavuus on ekosysteemien menestymisen ja yhteisöjen elinvoimaisuuden tulosta. Hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti. Eettinen ja arvoa tuottava talous ei ole Weledalle vain iskulause, vaan se on liiketoiminnan ydin yhdessä niiden ihmisten kanssa, jotka sen toteuttavat. 

Lisäarvoa luova talous

Mielestämme kestävä taloudellinen kehitys perustuu eettisiin periaatteisiin, innovaatioihin, sijoituksiin ja terveeseen taloudelliseen perustaan käytettävissä olevia resursseja meille parhaimmalla tavalla käyttäen. Tarkoituksena on tukea resurssien käyttöä tehokkaasti ja vastuullisesti ja mahdollisesti tarjota pitkän aikavälin hyötyjä ja samalla tuottaa voittoa. Yrityksen arvon kasvattamisessa Weleda keskittyy sekä kuluttajiin että työntekijöihin, heidän henkilökohtaiseen kehitykseensä, heidän terveyteensä ja heidän tasapainoisen elämäntavan tarpeeseensa, muun muassa fyysiseen hyvinvointiin. Tämä on meidän määritelmämme eettiselle ja lisäarvoa tuottavalle taloudelle.

Voitot ja investoinnit

Weledan taloudellinen suuntautuminen perustuu huolellisesti harkittuun näkemykseen liiketoiminnasta. Vision ylläpitämiseksi Weledan on olennaisen tärkeää varmistaa pitkäkestoinen itsenäisyys ja riippumattomuus. Jos emme menesty taloudellisesti, emme voi myöskään noudattaa kestävän kehityksen ehdot täyttävää yritysstrategiaa. Liiketoiminnan on tuotettava voittoa, jotta yritys pystyy sijoittamaan sosiaalisten olosuhteiden parantamiseen ja ympäristön hoitamiseen kestävän kehityksen ehtojen mukaisesti.

Riskien vähentäminen

Johtamalla liiketoimintaa vastuullisesti Weleda parantaa yrityksen kykyä hallita markkinoiden muutoksista ja ympäristökysymyksistä sekä suhteista työntekijöihin, eturyhmiin ja osakkeenomistajiin johtuvia riskejä. Tämä tuottaa kestävän kehityksen ehdot täyttävää lisäarvoa, jota voimme toimintamaissamme jakaa työntekijöille palkkana, sijoittajille osinkoina ja yhteiskunnille yhtiömme maksamina veroina.

Arvon kasvu

Yrityksen arvon kasvu

Weledan liiketoiminta tuottaa lisäarvoa yritykselle ja lisäarvolaskelmamme osoittaa Weleda-konsernin panoksen yksityisen ja julkisen sektorin tuloihin. Se osoittaa myös kustannukset, joilla Weleda saavutti yrityksen tuloksen, ja kuinka lisäarvo jakautui. Tilivuonna 2013 liiketoiminnan tulos parani, mikä näkyi 16,8 miljoonan euron nousuna konsernin tuloksessa vuoden liikevaihdon ollessa 343,9 miljoonaa euroa. Ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen Weleda-konsernin lisäarvo oli 134,9 miljoonaa euroa.

Lisäarvo työntekijöille

Weleda-konsernin tuottama lisäarvo oli työntekijää kohti 71 704 euroa. 

Mahdollinen lainaus (vuosikertomuksesta: s. 36) ”Weleda näkee työntekijänsä kanssayrittäjinä, jotka ovat osa liiketoimintaprosessia. Henkilökohtaisen vastuuntunnon ja tietoisuuden tukeminen ja edistäminen jokaisen yksilön osalta on meille erittäin tärkeää.”

Lisäarvo yhteisöille

Vuonna 2013 lahjoituksiin ja vastaaviin avustuksiin käytettiin jälleen kerran seitsemännumeroinen summa, josta 1,5 miljoonaa euroa lahjoitettiin Dornachissa sijaitsevalle humanististen tieteiden vapaalle korkeakoululle. 

Lisäarvo viranomaisille

Viranomaisille tilitettiin lisäarvosta veroina 8,9 miljoonaa euroa.

Lisäarvo velkojille, sijoittajille ja osakkeenomistajille

Lisäksi maksettiin 4,4 miljoonaa euroa korkoja velkojille, ja osakkaat saivat vuonna 2013 viiden prosentin osingon.

Löydä muuta

Vahvoihin periaatteisiin perustuva menestystarina

Perustamisestaan alkaen Weleda on pyrkinyt tavoitteisiin, jotka seuraavat sen ydinperiaatteista. Tuotteidemme tarkoitus on tukea ihmisiä heidän henkilökohtaisessa kehityksessään ylläpitämällä, edistämällä ja kohentamalla heidän terveyttään sekä auttaa heitä pyrkimään fyysiseen hyvinvointiin ja tasapainoiseen elämäntapaan.

Keitä me olemme

Kauneutta kehon, mielen ja sielun tasapainosta

Lupaamme virkistystä ja inspiraatiota keholle, sielulle ja mielelle. Samalla autamme sinua ilmentämään omaa ainutlaatuista elinvoimaasi ja löytämään sisäisen tasapainosi.

Luonnollista kauneutta

Antroposofian innoittama yritys

Kaikki alkoi sairaalasta ja lääkelaboratoriosta, jotka alankomaalainen lääkäri, itävaltalainen filosofi sekä müncheniläinen kemisti-apteekkari perustivat. Nykyään Weleda on maailman johtava luonnonmukaisen kosmetiikan ja antroposofisiin hoitoihin tarkoitettujen lääketuotteiden valmistaja.

Weledan historia