Ympäristömme kestävä kehitys

Yli yhdeksän vuosikymmenen perinne, varovainen ja huomaavainen harkitseva suhtautumisemme ympäristöön ja sen voimavaroihin perustuvat Rudolf Steinerin antroposofiseen ajatteluun, ja nämä ovat Weledalle korvaamattoman arvokkaita asioita. Omistautumisemme ympäristölle ei kuitenkaan rajoitu tähän, vaan otamme huomioon luonnon monimuotoisuudesta johtuvat tekijät, raaka-aineiden hankintaan, luonnonvarojen käyttöön ja kestävän kehityksen ehdot täyttävään pakkaamiseen liittyvät vaatimukset sekä vähennämme vedenkäyttöä, kasvihuonepäästöjä ja jätteiden määrää.

Kestävän kehityksen ehtojen mukainen raaka-aineiden käyttö

Weleda käyttää noin 1000 raaka-ainetta lääkkeellisiin ja luonnollisiin hoitotuotteisiin ja tiedämme, että tavalla, jolla hankimme ja jalostamme näitä raaka-aineita tuotteisiimme, on huomattava merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Samanaikaisesti arvostamme sitä, että ainoastaan luonnonmukaiset ekosysteemit ovat maaperältään ja olosuhteiltaan riittävän laadukkaita omien luonnollisten raaka-aineidemme tuotantoon. Siksi yli 78 prosenttia käyttämistämme raaka-aineista ovat sertifioiduin menetelmin luonnonmukaisesti tai biodynaamisesti viljeltyjä tai luonnonvaraisista kasveista valvotusti kerättyjä. Pyrkimyksenämme on jatkuvasti nostaa tätä osuutta. Luonnon monimuotoisuuteen sitoutuminen on Weledalle erittäin tärkeää, sillä ilman luonnon monimuotoisuutta ei olisi Weledan tuotteita. 

Weleda sai Sustainable Beauty Award -palkinnon

2013 Weleda voitti Organic Monitorin järjestämän Sustainable Beauty Awards - kilpailun Sustainability Leadership -kategorian. Raati antoi tunnustuksen Weledan kokonaisvaltaiselle kestävälle liiketoimintamallille pitäen sitä alan parhaana esimerkkinä. Weleda on perustamisestaan 1921 alkaen käynnistänyt innovatiivisia projekteja, jotka yhdistelevät kestävän kehityksen eri näkökulmia.

 

Luonnonvarojen ympäristöä säästävä käyttö

Myös Weleda tarvitsee monien muiden yritysten tavoin valmistusprosesseissaan vettä ja energiaa. Työntekijämme ovat sitoutuneet käsittelemään näitä resursseja säästeliäästi, ja siksi me parannamme prosessejamme jatkuvasti. Esimerkiksi tästä sopii lauhdeveden uudelleenkäyttö, eli vesi ohjataan takaisin vedenkiertoon. Tuotteidemme valmistukseen liittyvä vedenkulutus väheni 2013 keskimäärin neljänneksen (25 prosenttia) tuotekiloa kohden.

Teemme myös paljon työtä vähentääksemme yrityksen energian kulutusta. Se on mahdollista välittömin tai välillisin keinoin, optimoimalla jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmät, vähentämällä lattia- ja toimistoalaa, tehostamalla koneiden käyttöä ja muilla tehokkuutta parantavilla toimenpiteillä.

Samanaikaisesti Weleda lisää uusiutuvan energian käyttöään. Vuonna 2013 50,7 prosenttia välittömästi käyttämästämme energiasta ja 94,3 prosenttia välillisesti käyttämästämme energiasta saatiin uusiutuvista energiavaroista.


Biodynaaminen viljely

Weledan omat lääkekasvien biodynaamisen viljelyn menetelmät pysyvät erittäin perinteisinä. Biodynaaminen viljely tarkoittaa, että maata viljellään, eläimiä kasvatetaan, siemeniä tuotetaan ja maisemaa hoidetaan antroposofisten periaatteiden mukaisesti. Sovellamme näitä biodynaamisia käytäntöjä kaikissa puutarhoissamme Euroopassa ja eri puolilla maailmaa tuottaaksemme parhaanlaatuisia raaka-aineita. Samalla uudistamme maaperää ja ylläpidämme sitä ja sen monia elämänmuotoja mikrobeista eläimiin.

Mahdollinen lainaus Whole Foodsin Maren Giulianolta − vuosikertomuksen sivulla 31

”Weleda ja Whole Foods vastaavat toisiaan hyvin monella tasolla. Kumppanuus on ollut pitkä ja erittäin luonnollinen. Sitoutuminen ja ainesosien lähteistä huolehtiminen sekä planeettamme hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä kummallekin yritykselle. Tuotteen laatu on erinomainen. Tuotteiden esillepanoa myyntipisteissä ja tuotteiden ominaisuuksien esilletuontia voisi kehittää. Biodynaamiset ainesosat ovat ainutlaatuisia. Et löydä hyllyiltä moniakaan biodynaamisilla viljelymenetelmillä tuotettuja tuotteita.”

 


Kestävän kehityksen ehdot täyttävä pakkaaminen


Kestävän kehityksen ehtojen mukaisen pakkaamisen on täytettävä monet omat vaatimuksemme. Pakkauksen on tietenkin suojeltava tuotteita, mutta se on myös valmistettava kestävän kehityksen ehdot täyttävistä materiaaleista ja oltava tyhjänä kierrätyskelpoinen. Tällä hetkellä käytössämme ei ole ihanteellista ratkaisua, joka vastaisia kaikkia kyseisiä vaatimuksia. Jatkamme uusien ratkaisujen tutkimista ja pyrimme käyttämään pakkauksia, jotka täyttävät nämä ehdot mahdollisimman hyvin. Perustimme vuonna 2012 osastojen yhteisen tiimin kehittämään uusia pakkausratkaisuja. Tämä johti moniin päätöksiin, jotka toteutimme välittömästi.–Haluamme käyttää mahdollisimman paljon kuluttajien palauttamaa kierrätysmateriaalia, mahdollisimman paljon FSC-sertifioituja laatikoita (FSC − Forest Stewardship Council) ja haluamme siirtyä metallifoliopainatuksesta väritulostukseen. Tutkimme myös mahdollisuuksia korvata tunnetut siniset lasipullomme ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavalla muovilla, jota on helpompi kierrättää ja edullisempaa lähettää ympäristöä säästävästi, koska pakkaukset ovat kevyempiä. Pakkauksia kehitetään jatkuvasti paremmiksi pakkausvalmistajien ja asiantuntijoiden kanssa käytävien säännöllisten keskustelujen avulla.

Kestävä kehitys

Arvon luominen

Kestävä taloudellinen kehitys merkitsee sitä, että maapallon luonnonvaroja ei käytetä nopeammin kuin ne uusiutuvat. Tuottavuus on tulosta ekosysteemien menestymisestä ja yhteisöjen elinvoimaisuudesta. Weledalle eettinen ja arvoa tuottava talous on liiketoiminnan ydinsisältö yhdessä siihen osallistuvien ihmisten kanssa.

Taloudellisesti kestävä kehitys

Toiminnan eettisyys

Pyrkimys sosiaaliseen vastuuseen auttaa yksilöitä ja organisaatioita vaikuttamaan positiivisesti kehitykseen, liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Sosiaalisesti orientoituneena yrityksenä meille on tärkeää huolehtia myös työntekijöiden, tavarantoimittajien ja liikekumppanien turvallisuudesta, henkilökohtaisesta kehityksestä ja yleisestä terveydestä.

Sosiaalisesti kestävä kehitys