Antroposofia

Antroposofian perusti filosofi ja luonnontieteilijä Rudolf Steiner yhdessä samanhenkisten kollegoidensa kanssa. Tutkimusmenetelmä vaikutti muihin tieteenaloihin, kuten koulutukseen, arkkitehtuuriin, taiteeseen ja lääketieteeseen, ja sen vaikutus on edelleen havaittavissa Weledan päivittäisessä toiminnassa.

Perustama Rudolf Steiner

Antroposofia on maailmanlaajuinen, eurooppalaiset juuret omaava tutkimusmenetelmä, joka tutkii henkisyyttä tieteen keinoin. Se antaa keinoja ymmärtää paremmin ihmisten lakeja ja toimimista niiden mukaisesti ja antaa malleja ja toimintaehdotuksia elämän eri alueille. Sen perusti itävaltalainen naturalisti, tiedemies ja filosofi Rudolf Steiner (1861−1925), joka oli intohimoinen tutkija ja tiesi erittäin paljon eri tieteenaloista, luonnonlaeista ja filosofisesta ajattelusta. 

Henkisen kokemuksen tutkimista tieteen keinoin

Vastoin nykyistä yliopistomaailman ajattelua Steiner viittasi antroposofian käsitteellä henkimaailman tutkimiseen tieteellisen ja henkisen kokemuksen kautta, ja tälle hän omistautui työssään. Antroposofian lähtökohtana on tarkka tieteellinen ajattelu. Tarkkoja tutkimusmenetelmiä, jotka muutoin rajoittuivat aineelliseen maailmaan, laajennettiin tieteellisin menetelmin myös henkisen maailmaan tutkimiseen sopiviksi.Antroposofiaa voidaan kuvata seuraavasti: Ihmiset ymmärtävät maailmaa aistiensa ja mielen prosessien avulla. Näiden havaintojen ymmärtämistä kutsutaan antroposofiaksi. Antroposofia laajensi tätä lähestymistapaa henkiselle tasolle, koska ihmiset voivat myös hahmottaa ympäristöään tunteillaan ja ajatuksillaan. Steiner kutsui antroposofiaa ’ihmisen viisaudeksi’, koska kreikan kielessä anthropos tarkoittaa ihmistä ja sophia viisautta.

Steiner perusti yleisen antroposofisen seuran vuonna 1923, jonka tavoitteena oli pitää yllä vapaata kulttuurillista ja älyllistä elämää ja tukea henkimaailman tutkimusta. Henkistä tutkimusta varten perustettiin humanististen tieteiden vapaa korkeakoulu Dornachiin, vain muutaman kilometrin päähän nykyisestä Weledan päätoimipaikasta Arlesheimissa. Koulun arkkitehtonisesti huomattava koti on nimeltään Goetheanum. Se on antroposofian keskus, Rudolf Steiner itsensä suunnittelema, johon sisältyy kaksi 1500-paikkaista salia, galleria, luentotiloja, kirjasto, kirjakauppa ja hallinnollisia tiloja antroposofiselle seuralle. Kiinnostavia aiheita käsitteleviä konferensseja järjestetään edelleen monta kertaa vuodessa. 

 

Antroposofian vaikutus Weledan toimintaan

Antroposofian tavoitteena on koko ihmisen kehitys. Tänä päivänä se ulottuu monille eri aloille, kuten koulutukseen, arkkitehtuuriin, taiteeseen, lääketieteeseen ja maatalouteen. Steinerin aloitteesta syntyivät steinerkoulut, jotka tunnetaan yleisesti myös Waldorf-kouluina ja -lastentarhoina, antroposofinen lääketiede, luonnolliset vartalonhoitotuotteet ja biodynaaminen viljely. Kaikki nämä ovat osa Weledaa tänäkin päivänä.

Oli kyse sitten lääketuotteidemme ja luonnonkosmetiikkamme valmistuksesta tai yhteistyökumppaniemme, toimittajiemme ja työntekijöidemme kohtelusta, tarkastelemme ihmisiä, yhteiskuntaa ja luontoa kokonaisuutena ja yhteydessä toisiimme päivittäisten aktiviteettiemme ja luonnon välisen suhteen kautta.

Löydä muuta

Visionääri

Weledan henkinen ja filosofinen perustaja

Rudolf Steiner

Hän vei teorian käytäntöön

Tarkkanäköinen nainen, jolla oli vahva näkemys lääketeteellisen hoidon uudistamisesta

Ita Wegmann

Weledan johtaja 35 vuoden ajan

Antroposofisten lääkkeiden ja luonnonkosmetiikan tuotannon käynnistäjä

Oskar Schmiedel