Rudolf Steiner

Weledan henkinen ja filosofinen perustaja

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (25./27.21861 − 30.3.1925) syntyi nykyisen Kroatian alueella, mutta muutti vauvana vanhempiensa kanssa Itävaltaan. Hänen mielipiteiltään jyrkkä isänsä toimi rautateiden lennättimen hoitajana, ja Rudolf sai varhaisimman koulutuksensa kyläkouluissa ja kotona. Hän oli vastaanottavainen ideoille henkisestä ja fyysisestä maailmasta ja väitteli filosofian tohtoriksi Rostockin yliopistossa, mitä ennen hän oli jo julkaissut runsaasti kirjallisuutta. Hänen teoksiinsa kuuluivat Vapauden filosofia ja Goethen maailmankatsomus. 1900-luvun alussa hän perusti henkisen liikkeen, antroposofian. Se pohjaa saksalaiseen idealistifilosofiaan ja teosofiaan, joka kannustaa yksilöä näkemään kehonsa, mielensä ja henkensä erottamattomassa yhteydessä maailmaamme. Kaikki on osa kokonaisvaltaista järjestelmää.

Filosofiasta luonnontieteisiin ja henkisyyteen

Liikkeen ensimmäisessä, filosofisemmassa vaiheessa Steiner yritti löytää synteesin tieteen ja henkisyyden välillä. Hänen filosofisen työnsä, jota hän nimitti henkiseksi tieteeksi, tavoitteena oli näinä vuosina soveltaa länsimaisen filosofian ajattelun selkeyttä henkisiin kysymyksiin. Toisessa vaiheessa, vuoden 1907 paikkeilla, hän työskenteli useilla eri aloilla, myös taiteen, kuten draama ja liikkeen taiteiden parissa, joista hän kehitti uuden taiteen muodon, eurytmian. Hänen arkkitehtuurinen työnsä kulminoitui Goetheanumin, kaikkien taiteiden kodiksi tarkoitetun kulttuurikeskuksen rakentamiseen. Elämäntyönsä kolmannessa vaiheessa Steiner työskenteli vakiinnuttaakseen erilaisia käytännön tavoitteitaan, mukaan lukien Steiner-koulutus, biodynaaminen maanviljely ja antroposofinen lääketiede. 

Uusi lähestymistapa lääketieteeseen

1910-luvun loppupuolelta alkaen Steiner aloitti työskentelyn lääkäreiden ja kemistien kanssa luodakseen uuden lähestymistavan lääketieteeseen. Vuonna 1921 tohtori Ita Wegman, kemisti Oskar Schmiedel ja ryhmä lääkäreitä ja apteekkareita kokoontuivat Steinerin johdolla selvittämään, kuinka he voisivat käyttää tätä filosofiaa potilaiden hoitamisessa. He ymmärsivät, että ihmiskeholla on huomattava kyky parantaa itse itsensä, mutta että se myös joskus tarvitsee hieman apua, joten he kehittivät henkilökohtaisen lähestymistavan terveydenhoitoon käyttämällä luonnollisia ainesosia tukemaan kehon omia parantumisimpulsseja. Tämän uskon ja syvän tieteellisen ja filosofisen tietämyksen avulla he perustivat Weledan.

Vahva vaikuttaja

Steinerin ja hänen koko alkuperäinen ajattelutapansa ovat ratkaisevan tärkeitä Weledalle. Vaikka hän ei ollutkaan johtavassa asemassa, hän ja tohtori Ita Wegman olivat osa niin kutsuttua Kontrollstelleä, yritystä tukevaa neuvonantajaryhmää. Hän keksi myös yrityksen nimen ja suunnitteli sen logon itse.

Rudolf Steiner vaikutti eniten Weledan älylliseen ja henkiseen perustaan. Visio uudesta parantamisprosessista oli hänen, ja sitä on noudatettu kaikessa konkreettisen parantumisen antropologisista edellytyksistä lääkkeiden tuotantoon.

Löydä muuta

Hän vei teorian käytäntöön

Tarkkanäköinen nainen, jolla oli vahva näkemys lääketeteellisen hoidon uudistamisesta

Ita Wegmann

Weledan johtaja 35 vuoden ajan

Antroposofisten lääkkeiden ja luonnonkosmetiikan tuotannon käynnistäjä

Oskar Schmiedel