Eettiset hankinta sitoumuksemme

Olemme olleet UEBT Union For Bio Trade -jäsen vuodesta 2011. UEBT on voittoa tavoittelematonyhdistys, joka edistää luonnon monipuolisuuden säilymistä tukemalla vastuullista raaka-aineiden hankintaa ”Sourcing with Respect”. 

Eettisen BioTraden kunnianhimoinen standardi edistää kestävää talouskasvua, paikallista kehitystä ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä

Seuraamme visioimme "Luoda maailman, jossa ihmisten ja luonnon terveys ja kauneus jatkuvasti kehittyvät" ja tavoitteemme "kestävällä tavalla kehittää liiketoimintaamme tasapainossa luonnon ja ihmisen kanssa".  Toteutimme luonnollisten ainesosien UEBT sertifiointivaatimuksia läpi koko hankinta- ja toimitusketjumme.

Olemme sertifioitu eettiseen hankintajärjestelmään

Vuodesta 2018 lähtien UEBT on tarjonnut eettisen hankinnan sertifiointiohjelman. UEBT sertifioi yrityksen hankintajärjestelmiä, jotka kunnioittavat ihmisiä ja biologista monimuotoisuutta.

UEBT-jäsenenä olemme sitoutuneet innovaatio- ja hankintakäytäntöihin, jotka edistävät maailmaa, jossa ihmiset ja biologinen monimuotoisuus menestyvät. Tässä mielessä ja osana kestävän kehityksen strategiamme päätimme sitoutua seuraavalle tasolle eettisen hankintajärjestelmän (ESS) sertifioinnilla kaikille luonnollisille raaka-aineille, joita käytetään luonnollisissa ja ekologisissa kosmetiikkatuotteissamme. Tämä askel edistää myös tehtäväämme “Weledan tuotteet aktivoivat ihmisten ja luonnon parantavia voimia.”

Eettinen hankintajärjestelmä mahdollistaa sen, että voimme tarkistaa, täyttävätkö toimittajamme kestävän talouskasvun, paikallisen kehityksen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen vaatimukset. Riskianalyysien avulla voidaan tunnistaa kestävien parannusten tarpeet ja toteuttaa toteutetut toimet.

Seuraavana askeleena ja osana sertifiointiohjelmaa sitoudumme toteuttamaan lisää toimia tärkeimpien toimintaketjujen yhteydessä. Tavoittelemme entistä enemmän toimijoita ja viljelyalueita sekä luonnonvaraisen kokoelman parantaaksemme BioTrade-käytäntöjä aina kun se on tarpeen.

Sertifioinnin laajuus numeroina:

  • Meillä on 657 vapautettua toimitusketjua, mikä tarkoittaa, että 100% käytetyistä raaka-aineista on arvioitu.
  • Vuonna 2017 olemme hankkineet 270 luonnollista raaka-ainetta 199 toimittajalta
  • Raaka-aineiden määrä oli vuonna 2017 4,625 tonnia
  • 62 toimitusketjuamme määritellään todentamisen tärkeysjärjestykseen. Tarkastus tarkoittaa sitä, että tarkistamme toimittajiltamme saamamme tiedot arviointia varten kenttätarkastuksilla tai työpöytätarkistuksella, jos käytettävissä on asiakirjoja, joiden avulla voimme todistaa eettisen BioTrade-standardin noudattamisen (esim. Reilun kaupan ja luomutodistusten jne.)

Tavoitteet:

  • Kaikkien nykyisten määriteltyjen toimitusketjujen tarkistaminen kesäkuuhun 2019 saakka. Tämä edustaa 16% luonnonkosmetiikan toimituksista vuonna 2017.
  • Luokitella kaikki toimitusketjujamme UEBT: n neljän vaatimustenmukaisuusasteen mukaan (maahantulon osoittimet, kriittiset vaatimukset, kynnysvaatimukset ja jatkuvan parantamisen vaatimukset). Jokaiselle tasolle UEBT asettaa tavoitteet ja hyväksyy ne. Tavoitteet ovat julkisia vuoden 2018 loppuun mennessä.
  • Aktiivinen viestintä sertifioinnista, siihen liittyvistä toimista ja kuluttajien tietoisuutta biologisesta monimuotoisuudesta

Sertifikaatti on ollut voimassa kesäkuusta 2018 ja se on voimassa vuoden. Sitten sitä laajennetaan uudella tarkastuksella.