TIETOSUOJA TIETOTURVALLISUUS

SISÄLLYSLUETTELO

A. Tietosuoja

A. Tietosuojakäytäntö

Kiitos vierailustasi nettisivuillamme. Lakisääteisten tietosuojasäännösten noudattaminen on meille erityisen tärkeää. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle sivuston käyttäjänä henkilötietojen käsittelyn luonne, laajuus ja tarkoitus sekä olemassa olevat oikeudet. Seuraavassa tietosuojakäytännössä on otettu huomioon uuden kehityksen yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti, jota sovelletaan 25.5.2018. Samalla tämä politiikka täyttää Saksan liittotasavallan telemedia-lain 13 §: ssä tähän mennessä sovellettavat vaatimukset.

1. Controller

Tätä verkkosivustoa ja tarjolla olevia palveluja ylläpitää

Weleda Nordics
Ludvigsbergsgatan 20
118 80 Stockholm
Sverige

Tel.:  +46 8555 523
Email: info@weleda.se
Website: www.weleda.fi

Managing Directors: Anders Tengelin

755/5000

2. Yleistä
Olemme kehittäneet sivuston niin, että voimme kerätä mahdollisimman vähän tietoja sinulta. Periaatteessa on mahdollista käydä verkkosivustollamme ilman henkilökohtaisten tietojen antamista. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä vain, jos päätät käyttää tiettyjä palveluja (esim. Yhteydenottolomaketta käyttäen). Näin tehdessäsi varmistamme aina, että käsittelemme henkilötietoja vain oikeusperustasi tai antamastasi suostumuksella. Noudatamme 25.5.2018 voimassa olleesta yleisestä tietosuojasta annetusta asetuksesta (GDPR) ja asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, kuten Saksan liittovaltion tietosuojalaki, Saksan liittovaltion telemedia-laki ja muu tietosuojalainsäädäntö.

3. Määritelmä

GDPR: n mukaisesti tässä tietosuojapolitiikassa käytetyt termit määritellään seuraavasti:

'henkilötiedoilla' kaikkia yksilöityyn tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä 'rekisteröity') liittyviä tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on sellainen, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, online-tunnisteen tai yhden tai useamman fyysisen, fysiologisen, geneettinen, henkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti;

'käsittelyllä' kaikkia henkilötietoihin tai henkilötietojen sarjoihin suoritettavia toimia tai toimintamalleja, myös automaattisella tavalla, kuten kerääminen, tallennus, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, kuuleminen, käyttö levittäminen siirtämällä, levittämällä tai muuten asettamalla saataville, kohdistamalla tai yhdistämällä, rajoittamalla, poistamalla tai hävittämällä;

"käsittelyn rajoittaminen" tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden käsittely tulevaisuudessa;

"salanimellä" henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei enää voida osoittaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaisia lisätietoja pidetään erikseen ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä huolehdittava siitä, että henkilötietoja ei tunnistetulla tai tunnistetulla luonnollisella henkilöllä ole;

'rekisterinpitäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määräytyvät unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, rekisterinpitäjä tai sen nimittämistä koskevat erityiset perusteet voidaan säätää unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti;

''prosessori' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta;

'prosessori' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, johon henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kolmas osapuoli vai ei. Julkisia viranomaisia, jotka saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajana; kyseisten viranomaisten käsittelemien tietojen on oltava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisia käsittelyn tarkoitusten mukaisesti;' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta;

'vastaanottajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, johon henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kolmas osapuoli vai ei. Julkisia viranomaisia, jotka saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajana; kyseisten viranomaisten käsittelemien tietojen on oltava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisia käsittelyn tarkoitusten mukaisesti;

'kolmannella osapuolella' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai elintä, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjä ja henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän tai prosessorin välityksellä välitön oikeus käsitellä henkilötietoja;

'rekisteröidyn' suostumuksella 'ilmaisulla' ilmaistua, täsmällistä, tietoista ja yksiselitteistä mainintaa rekisteröidyn toiveista, jolla hän ilmaisee lausuman tai selkeän myönteisen toimen avulla hyväksyvänsä hänelle kuuluvien henkilötietojen käsittelyn tai hänen;

4. Suostumus

Kun vierailet verkkosivustossamme, keräämme joskus tietyt henkilökohtaiset tietosi. Vaadimme sinun suostumuksesi tehdä tämä. Tämä tapahtuu ensisijaisesti vuoropuhelu- ja palvelualueellamme erityisesti silloin, kun yhteydenotto tapahtuu yhteydenottolomakkeen kautta, kun tilauspyyntö tehdään, palveluita käytetään (esim. Raskauskalenteri tai tilauspalvelu).

Suostumusilmoitus

Käyttämällä lomakkeitamme annat meille suostumuksen siihen, että keräämme antamasi ja käsiteltävät henkilötiedot tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevalla tavalla antamalla meille asianmukaisen lausunnon. Huomaa kuitenkin, että palvelua ei enää voi käyttää ilman suostumustasi. Jos haluat peruuttaa, käytä edellä mainittuja yhteydenottotapoja (tässä tapauksessa mainitse nimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi).

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietojamme laillistamiseen, suorittamiseen tai prosessointiin 6 artiklan 1b §: n BKT: n käyttämiseksi oikeudellisena perustana. Jos käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia osana tilaustyötä, käsittelyn oikeusperusta on GDPR 28 artikla.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja yksinomaan seuraaviin tarkoituksiin:

 

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

 

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta ("miksi tietojen käsittely on tarpeen")

yhteyden luomiseen ja asiaan liittyvä kirjeenvaihto

suostumuksesi perusteella

käsittelemään pyyntösi ja antamaan sinulle mahdolliset lisäohjeet

suostumuksesi perusteella

lähettämällä uutiskirjeemme, tilauspalvelu

varmistaaksemme, että verkkosivustosi esitetään sinulle tehokkaimmalla ja mielenkiintoisella tavalla (esimerkiksi antonyymisen arvioinnin kautta)

suostumuksesi perusteella

palveluiden tekniseen toteutukseen

perustuvat oikeutettuihin etuihin

rekisteröityminen Weledan käyttäjänä; osallistuminen tuotearviointiin

perustuvat oikeutettuihin etuihin

osallistuminen kilpailuihin

suostumuksesi perusteella

participation in competitions

suostumuksesi perusteella

 

 

 

6. Kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain, jos tietosi ovat vapaasti käytettävissä. täyttämällä lomakkeita tai lähettämällä sähköpostia.

Tämä koskee aluksi seuraavia tietoja lomakkeissa:

Yleiset yhteystiedot:

 • Osoite
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kadunnimi
 • Talonumero
 • Postinumero
 • Kaupunki /kunta
 • Pyyntö
 • Viesti

 

Weleda-uutiskirje:

 • Osoite
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Raskauden uutiskirjeessä: laskettu aika

 

Weleda tilauspalvelu:

 • Osoite
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kadunnimi
 • Talonumero
 • Postinumero
 • Kaupunki /kunta

 

 

 

 

Weleda-käyttäjätili:

 • Osoite
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana

 

Weledan kokemuskeskus / tapahtumia

 • Päivämäärä
 • Henkilöiden määrä
 • Yritys
 • Osoite
 • Titteli
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Lisäys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kadunnimi
 • Talonumero
 • Postinumero
 • Kaupunki / kunta
 • Merkintöjä

Antamasi henkilökohtaiset tiedot ja niiden sisältö säilyvät yksinomaan meille ja osakkuusyhtiöidemme kanssa. Tietojemme on tallennettava ja käsiteltävä vain kohdassa 5 tarkoitetuissa tarkoituksissa. Kaikkien käyttötarkoitusten lisäksi käyttö edellyttää nimenomaista suostumustasi. Sama koskee myös tietojen siirtämistä ja lähettämistä kolmansiin osapuoliin.

 

7. Yleiset lokitiedostot

Kyselytietokonetta (IP-osoite) koskevat yhteystiedot, vierailusi päivämäärä ja kesto, käytetyn selaimen ja käyttöjärjestelmän tyypin tunnistetiedot, verkkosivusi, josta olet käymässä ja onnistunut käyttöoikeus tallennetaan tilapäisesti verkkopalvelimella protokollatiedostoihin (lokitiedostot). Verkkosivujen tekninen hallinnointi ja nimettömien tilastojen kokoaminen mahdollistavat Weleda-palvelun käytön ja arvioinnin, jolla pyritään parantamaan tietosuojaa ja tietoturvaa yrityksessämme, jotta voidaan varmistaa lopulta optimaalinen suojaustaso käsiteltäville henkilöille.

Palvelinlokitiedosto tallennetaan erikseen kaikista antamistasi henkilötiedoista 12 kuukauden ajan analyyttisiin tarkoituksiin ennen niiden poistamista.

8. Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita voidaksemme tarjota sinulle henkilökohtaisen verkkokokemuksen. Tutustu Cookie-yleiskatsaukseen saadaksesi lisätietoa siitä, kuinka Weleda käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita.

 

9. Sosiaaliset ”plugins”

Tällä verkkosivustolla on integroitu sosiaalisen median ja sosiaalisen jakamisen toiminnot. Web-sivun käyttäjien suojaamiseksi Weleda on kuitenkin käyttänyt Shariff-komentosarjaa.

Weleda ei tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja sosiaalisten laajennusten kautta tai niiden käytön suhteen. Jotta estettäisiin tietojen siirtäminen Yhdysvaltojen palveluntarjoajille tietämättäsi, Weleda käyttää Shariff-ratkaisua. Tämä ratkaisu takaa, että henkilökohtaisia tietoja ei siirretä yksittäisten sosiaalisten laajennusten tarjoajille ennen kuin aloitat tätä verkkosivustoa. Tietoja voidaan siirtää vain palveluntarjoajalle ja tallentaa siellä, jos napsautat jotain sosiaalista laajennusta.

Lisätietoja Shariff-ratkaisusta löytyy palveluntarjoajan Heise Medien GmbH & Co. KG: n verkkosivuilta: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

10. Uutiskirje

Kun rekisteröidyt sähköpostiuutiskirjeen saajaksi, Weleda vaatii lomakkeen, nimen ja sähköpostiosoitteen, johon uutiskirje lähetetään. Kaikki muut tiedot toimitetaan vapaaehtoisesti ja niitä käytetään tekemään uutiskirjettä henkilökohtaisemmaksi.  Jos ilmoittaudut uutiskirjeen saajaksi tällä verkkosivulla, Weleda käyttää antamasi tietoja tähän tarkoitukseen sekä APSIS uutiskirjeen postittamiseen. Weleda on tehnyt tilauksen tilausmenettelyn sopimuksen APSIS-sähköpostimarkkinoinnin palveluntarjoajan kanssa. Näin varmistetaan, että kyseinen palveluntarjoaja täyttää Saksan tietosuojalainsäädännön tarkat eritelmät kaikissa aspekteissa, kun hän hallinnoi ja toteuttaa uutiskirjeen lähettämistä. Tämä takaa myös, että tietosi säilytetään EU:ssa vain korkealla suojauksella. Tietojasi ei tallenneta EU: n ulkopuolisille palvelimille.

 

Ilmoituksen vastaanottamiseen tarvitaan kelvollinen sähköpostiosoite. Myös IP-osoite, jota käytetään uutiskirjeen rekisteröintiin ja uutiskirjeen tilauspäivämäärä tallennetaan. Nämä tiedot ovat todisteita Weledalle väärinkäytösten tapauksessa, jos uutiskirjeeseen on tallennettu tuntematon sähköpostiosoite. Jotta varmistetaan myös, että kolmas osapuoli ei ole kirjannut Weledan postituslistalle mitään väärää sähköpostiosoitetta, Weleda seuraa kaksinkertaisen opt-in-menettelyn. Tässä menettelyssä, kun olet rekisteröitynyt, vahvistusviesti lähetetään antamasi sähköpostiosoitteeseen. Vain kun olet vahvistanut rekisteröintisi klikkaamalla linkkiä sähköpostissa, saat halutun sähköpostiuutiskirjeen. Osana tätä menettelytapaa kirjataan uutiskirjeen tilaus, vahvistusviestin lähetys ja rekisteröintivahvistuksen vastaanotto.

 

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen tallentamiseen, sähköpostiosoitteesi ja sen käytön uutiskirjeen toimittamiseen tulevaisuudessa. Weleda tarjoaa linkin, jota voit käyttää jokaisen uutiskirjeen yhteydessä. Voit myös ilmoittaa peruuttamispyynnön kirjallisesti merkinnöissä luetelluille yhteystiedoille.

 

11. Tuotearvostelut

Voit tarkastella kosmetiikkatuotteita tällä verkkosivulla. Katsaus on jätetty koko etunimesi ja sukunimesi ensimmäisen kirjaimen alle. Näin sinun on käytettävä etunimeäsi ja sukunimeesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voit luoda käyttäjätilin ja / tai kirjautua sisään. Täydellisen etunimeäsi ja sukunimesi ensimmäinen kirjain kirjoitetaan salasanan muodossa. tarkistus ja niihin liittyvät tunnistetiedot ovat vain järjestelmänvalvojan tiedossa.

 

12. Weleda-tuotenäytteet / tuotetesterit

Jos olet valinnut Weleda-tuotenäytteet, tallennamme postiosoitteesi sekä etu- ja sukunimesi. Käytämme vain postiosoitettasi lähettämään sinulle testattavan tuotteen ja tarvittaessa jättipotti.

 

13. Kilpailut Facebookissa

Henkilötietoja tallennetaan kilpailun ajaksi, jotta kaikki palkinnot voidaan lähettää. Kun kilpailu on päättynyt, tiedot poistetaan. Joissakin yksittäisissä tapauksissa tiedot siirretään ulkopuolisille palveluntarjoajille. Osallistuja voi milloin tahansa peruuttaa hyväksyntänsä tallentamiseen ottamalla yhteyttä dialog@weleda.de ja näin ollen osallistuminen peruuntuu.

Osallistuja hyväksyy myös, että asiaankuuluvissa kilpailuissa valokuvan tai tuotteen katsauksen, jonka he antavat täydellä etunimellä ja heidän sukunimensä ensimmäinen kirjain, voidaan julkaista yhdessä kilpailun kanssa ja kaikki palkinnot, jotka hyväksytään Weleda web-sivu tai Weledan Facebook- tai Instagram-tilillä. Osallistujat itse ovat vastuussa lähetettyjen valokuvien lainmukaisuudesta, erityisesti kuvatiedoista. Weleda pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä valokuvia tai tekstiä, joka on tietenkin lainvastaista (näitä valokuvia ei näytetä julkisesti ja ne jätetään kilpailusta).

 

14. Kolmansien osapuolten sisältöjen ja palvelujen integrointi

Sivustomme käyttää sisältöä ja palveluita muilta palveluntarjoajilta. Näihin kuuluvat esimerkiksi Google Mapsin ja YouTuben tarjoamat kartat ja videot. IP-osoite on lähetettävä, jotta voidaan varmistaa, että näitä tietoja voidaan käyttää ja näyttää käyttäjän selaimessa. Palveluntarjoajat (jäljempänä 'kolmannen osapuolen tarjoajat') käyttävät siis käyttäjän IP-osoitetta.

Vaikka pyrimme käyttämään vain kolmannen osapuolen tarjoajia, jotka tarvitsevat IP-osoitteen vain sisällön tarjoamiseksi, meillä ei ole vaikutusta siihen, voidaanko IP-osoite tallentaa. Tämä prosessi voi tapahtua muun muassa tilastollisiin tarkoituksiin. Jos tiedämme, että IP-osoite on tallennettu, ilmoitamme sinulle.

 

Google Analyticsin käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Analyticsin verkkoanalyysipalvelua, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat ("Google").

Google Analytics käyttää myös evästeitä, eli tietokoneeseen tallennettuja tekstitiedostoja ja mahdollistaa verkkosivun käytön analysoinnin. Evästeestä otetut tiedot, jotka koskevat tätä verkkosivustosi käyttämistä, siirretään yleensä Yhdysvaltojen Yhdysvaltain palvelimelle ja säilytetään siellä.

IP-nimettömyys aktivoituu verkkosivustollamme, mikä merkitsee, että Google on lyhentänyt IP-osoitetta Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa sopimusvaltioissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osalta. Täysi IP-osoite siirretään vain Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä poikkeustapauksissa. Näissä poikkeustapauksissa, 6 §: n 1 momentin mukaisen GDPR: n mukaisesti tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuamme tilastolliseen analyysiin käyttäjien käyttäytymisestä optimointiin ja markkinointiin.

Google käyttää näitä tietoja tilillämme arvioidakseen Web-sivusi käyttöä, keräämme raportteja verkkosivujen toiminnoista ja tarjoamalla lisäpalveluita, jotka liittyvät verkkosivujen käyttöön ja internetin käyttöön web-sivun käyttäjiksi. Selaimesi Google Analyticsin kautta lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimen ohjelmiston asiaankuuluvalla tavalla. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä voi käyttää kaikkia tämän sivun toimintoja täysimittaisesti.

Voit myös estää evästeestä otettujen tietojen keräämisen, jotka koskevat verkkosivun käyttöä (mukaan lukien IP-osoitteesi) Googlessa ja näiden tietojen käsittelyä Googlessa lataamalla ja asentamalla selaimen laajennus, joka on saatavilla seuraavassa linkissä : ___ [tällä hetkellä http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi].

 

Voit myös lopettaa tietojen tallennuksen Google Analyticsissa käyttämällä "opt-out-evästettä" kutsumalla <a href="javascript:gaOptout()"> täältä </a>. Jos poistat evästeet selaimellasi, sinun on klikattava tätä linkkiä uudelleen.

Google LLC, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa, on sertifioitu Yhdysvaltain eurooppalaiselle "Privacy Shield" tietosuojakehykselle, joka takaa EU: ssa sovellettavan tietosuojan tason.

Lisätietoja siitä, miten käyttäjätietoja käytetään Google Analyticsissa, on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Löydät Googlen tietosuojakäytännön osoitteessa https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fi

DoubleClickin käyttö

Tämä sivusto käyttää Google LLC: n, Google LLC: n, 1600 Amphitheatre Parkwayn, Mountain View, CA 94043, USA (DoubleClick) ylläpitämää online-markkinointityökalua DoubleClick.

DoubleClick käyttää evästeitä sijoittaakseen relevantit mainokset käyttäjälle, tehostaa raportteja kampanjan tehokkuudesta tai estää käyttäjää näkemästä samat mainokset yhä uudestaan. Google käyttää evästetunnusta sen rekisteröimiseksi, mitkä mainokset sijoitetaan mihin selaimeen ja voivat sen vuoksi estää niiden näyttämisen toistuvasti. Käsittely perustuu oikeutettuun etuomme verkkosivujemme markkinoinnin optimaaliseen markkinointiin 6 §: n 1f §: n mukainen GDPR.

DoubleClick voi myös käyttää evästeiden tunnuksia tallentamaan ne, jotka tunnetaan tuloksiksi, jotka on liitetty mainospyyntöihin. Näin tapahtuu, kun käyttäjä näkee DoubleClick-mainoksen ja käyttää myöhemmin samaa selausta mainostajan verkkosivustolle ja ostaa sen. Googlen mukaan DoubleClick-evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja.

Käytettävän markkinointityökalun ansiosta selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Google-palvelimeen. Meillä ei ole vaikutusta Googlen avulla tämän työkalun avulla kerättyjen tietojen soveltamisalaan ja niiden jatkokäyttöön. Siksi me tiedämme, mitä me tiedämme: DoubleClickin integrointi kertoo Googlelle, että olet käyttänyt asiaankuuluvaa osaa verkossa olevasta läsnäolosta tai ovat klikannut jotain mainoksistamme. Jos olet rekisteröitynyt Googlen palveluun, Google voi määrittää vierailun tilillesi. Vaikka et ole rekisteröitynyt Googlelle ja / tai et ole kirjautunut sisään, palveluntarjoaja voi silti selvittää IP-osoitteesi ja tallentaa sen.

Jos haluat poistaa tämän seurantamenettelyn käytöstä, voit poistaa evästeet konversioseurannasta selaimesi asetusten avulla estämään evästeet verkkotunnuksesta www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Tämä asetus poistetaan, jos poistat evästeet. Vaihtoehtoisesti voit tutustua evästeiden käyttämiseen digitaalisen mainonnan aloitteesta osoitteessa www.aboutads.info ja muokata asetuksiasi vastaavasti. Lopuksi voit säätää selaimesi asetuksia niin, että sinulle ilmoitetaan, milloin evästeitä käytetään, ja voi päättää, hyväksyvätkö ne erikseen, hyväksyykö ne tietyissä tapauksissa vai haluatko poistaa ne yleisesti. Jos et hyväksy evästeitä, verkkosivustosi toimivuus saattaa olla rajoitettu.

Google LLC, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa, on sertifioitu Yhdysvaltain eurooppalaiselle "Privacy Shield" tietosuojakehykselle, joka takaa EU: ssa sovellettavan tietosuojan tason.

Lisätietoja DoubleClickin Googlen tietosuojasäännöksistä on osoitteessa: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Google reCaptchan käyttö

Tällä verkkosivulla käytämme myös Google LLC: n, 1600 Amphitheatre Parkwayn, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") tarjoamaa reCAPTCHA-toimintoa. Tämä toiminto palvelee ennen kaikkea, onko luonnollinen henkilö tehnyt syöttöä vai väärin mekaanisen ja automaattisen käsittelyn avulla. Palvelu sisältää Googlen lähettämisen IP-osoitteen ja kaikki lisätiedot, jotka Google tarvitsee reCAPTCHA-palveluun. Se perustuu 6 artiklan 1 kohdan bRDP: n mukaiseen perusteltuun etuihimme määritelläkseen yksilöllisen tarkoituksen Internet-toiminnassa ja välttää väärinkäyttöä ja roskapostia.

Google LLC, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa, on sertifioitu Yhdysvaltain eurooppalaiselle "Privacy Shield" tietosuojakehykselle, joka takaa EU: ssa sovellettavan tietosuojan tason.

Lisätietoja Google reCAPTCHA: sta ja Googlen tietosuojakäytännöstä on osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Google Mapsin käyttö

Tällä verkkosivulla käytämme Google Mapsia (API), jonka ovat toimittaneet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat ("Google"). Google Maps on verkkopalvelu, joka näyttää interaktiivisia karttoja maantieteellisten tietojen visuaalisten esitysten näyttämiseksi. Tätä palvelua käytetään näyttämään sijaintimme ja helpompi päästä meihin.

Kun käytät alasivuja, joissa on integroitu Google Maps, verkkosivustosi käyttöä koskevat tiedot (kuten IP-osoite) lähetetään Yhdysvaltojen Yhdysvaltojen palvelimille ja säilytetään siellä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, oletko kirjautunut Googlen antamalle käyttäjätilille tai sinulla ei ole käyttäjätunnusta. Jos olet kirjautunut Googlelle, tietosi siirretään suoraan tilillesi. Jos et halua, että se määritetään Google-profiiliisi, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen aktivointia. Google tallentaa tiedot (jopa käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) käyttöprofiileina ja arvioi ne. Kaikki tällaiset arvioinnit perustuvat 6 §: n 1f §: n mukaiseen GDPR-ohjelmaan, joka perustuu Googlen oikeutettuun etuun henkilökohtaisen mainonnan, markkinatutkimuksen ja / tai verkkosivuston tarpeiden pohjalta. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttöprofiilien luomista. Jotta voit käyttää tätä oikeutta, sinun on lähestyttävä Googlessa.

Google LLC, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa, on sertifioitu Yhdysvaltain eurooppalaiselle "Privacy Shield" tietosuojakehykselle, joka takaa EU: ssa sovellettavan tietosuojan tason.

Jos et hyväksy tietojen lähettämistä Googlelle tulevaisuudessa yhdessä Google Mapsin käytön kanssa, voit myös poistaa Google Mapsin verkkopalvelun käytöstä kokonaan käytöstä sammuttamalla JavaScript-sovelluksen selaimessasi. Tämän jälkeen Google Mapsia ja tämän sivuston karttanäyttöä ei enää voi käyttää.

Voit tarkastella Googlen käyttöehtoja osoitteessa http://www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html. Google Mapsin käyttöehdot ovat osoitteessa https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html.

Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta Google Mapsin käytön yhteydessä ovat Googlen verkkosivuilla ("Google-tietosuojakäytäntö"): http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

Uudelleen kohdistettujen työkalujen käyttäminen

Sivustomme, https://www.weleda.de/, käytämme uudelleenkohdistustekniikkaa. Käytämme uudelleen kohdistamista luokittelemaan verkkosivun käyttäjät käyttäjäryhmiin. Käyttäjäryhmästä riippuen osoitamme verkkosivujen kävijöitä muille verkkosivuille tai sovelluksille, joissa on henkilökohtaisia mainoksia tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen.

Tätä varten käytämme seuraavia tuotteita, jotka palveluntarjoajat toimittavat meille:

'Facebook Custom Audience' / 'Facebook Pixel' / 'Google AdWordsin käyttäjäluettelot' / 'Google Dynamic Remarketing'

 

'Facebook-asiakkaiden yleisö' / 'Facebook Pixel'

"Facebook Custom Audience" ja "Facebook Pixel" ovat Facebook Ireland Ltd: n, Hanover Reachin, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook") tuotteita. Sivustomme käyttää Facebook Pixelia, joka luo suoran yhteyden Facebook-palvelimiin. Se, että olet käynyt verkkosivustossamme, lähetetään siis Facebook-palvelimelle. Facebook jakaa nämä tiedot henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätilillesi, jos sinulla on tällainen tili ja kirjaudut siihen. Jos vierailet muita "Facebook Custom Audience" / "Facebook Pixel" -palvelua käyttäviä verkkosivuja, nämä tiedot liitetään myös käyttäjätilillesi. Emme kuitenkaan näe, mitkä muut verkkosivustot, joihin olet käynyt. Jos et ole Facebook-käyttäjä tai et ole kirjautuneena Facebookiin, kun käyt Web-sivullamme, vierailusi verkkosivustollamme ei ole Facebook-käyttäjätunnuksella.

Lisätietoja yksityisyyden suojaamisesta Facebookissa on Facebook-tietosuojatiedoista osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit erityisesti hallita sisältöäsi ja tietoja, jotka olet jakanut Facebookin käytön kautta Activity log -työkalun avulla tai ladataksesi sen Facebookista "Lataa tiedot" -työkalulla.

 

"Google AdWordsin käyttäjäluettelot" / "Google Dynamic Remarketing"

"Google AdWordsin käyttäjäluettelot" ja "Googlen dynaaminen uudelleenmarkkinointi" ovat Google Ireland Ltd: n tuotteita, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google"). Sivustomme käyttää Googlen tarjoamaa pikseliä, joka luo suoran yhteyden Google-palvelimiin. Se, että olet käynyt verkkosivustossamme, lähetetään tämän vuoksi Googlen palvelimelle. Google linkittää nämä tiedot yksittäiseen tunnisteeseen, joka on tallennettu loppulaitteeseen evästeen muodossa tai jonka loppulaite tarjoaa ("mainosnimi" älypuhelimissa). Jos vierailet muilla verkkosivuilla, jotka käyttävät myös "Google AdWordsin käyttäjien luetteloita" / "Googlen dynaaminen uudelleenmarkkinointi", ne liittyvät myös yksittäiseen tunnisteeseesi. Emme kuitenkaan näe, mitkä muut verkkosivustot, joihin olet käynyt.

 

Opt out

Voit estää käyttämästä uudelleen kohdistamisen työkaluja verkkosivuillamme milloin tahansa yhden tai useamman työkalun käyttöön. Käytä seuraavia linkkejä:

opt-out "Facebook Custom Audience" / "Facebook Pixel"

opt-out "Google AdWords-käyttäjien luettelot" / "Googlen dynaaminen uudelleenmarkkinointi"

Jokaiselle työkalulle tallennamme opt-out-evästeen loppulaitteellasi, joka on voimassa rajoittamattoman ajan. Jos käytät verkkosivustossamme eri päätelaitteita, sinun on poistettava käytöstä uudelleensijoittamisen työkalut kullekin päätelaitteelle, koska emme voi määrittää useita loppulaitteita yksittäisille kävijöille. Päättämälläkseni lopetat kuvattujen kuvapisteiden integroinnin eikä tietojenvaihtoa Facebookin tai Googlein kanssa tapahdu.

Voit myös deaktivoida yksilöllisen mainonnan suoraan mainosverkostojen avulla. Lisätietoja on Googlen ja Facebookin verkkosivuilla.

Mouseflown käyttö

Käytämme Mouseflowta ymmärtääksemme paremmin käyttäjien tarpeita ja optimoidaksemme palveluitamme. Mouseflow on teknologiapalvelu, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin käyttäjiemme kokemuksia (esim. kuinka paljon aikaa he käyttävät millä sivuilla, mitä linkkejä he napsauttavat, mitä käyttäjät tekevät ja mistä eivät pidä verkkosivustollamme jne.). Näin voimme rakentaa ja ylläpitää palveluamme käyttäjäpalautteen avulla. Mouseflow käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätäkseen tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja heidän laitteistaan (erityisesti laitteen IP-osoitteesta (tallennettu vain anonyymissä muodossa), laitteen näytön koosta, laitetyypistä (yksilölliset laitetunnisteet), selaintiedoista, maantieteellisestä sijainnista (vain maa) ja verkkosivustomme ensisijaisesta katselukielestä). Mouseflow tallentaa nämä tiedot pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Mouseflow tai me emme koskaan käytä näitä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen tai verrataksemme niitä yksittäistä käyttäjää koskeviin lisätietoihin. Lisätietoja saat Mouseflown tietosuojakäytännöstä napsauttamalla tätä linkkiä. https://mouseflow.com/privacy/

Voit poistaa käytöstä käyttäjäprofiilin luomisen, tietojen tallentamisen Mouseflown sivustoa käyttäessäsi ja Mouseflown seurantaevästeiden käytön muilla sivustoilla seuraamalla tätä poistolinkkiä. https://mouseflow.com/opt-out/

 

Olapicin käyttö

Käytämme Olapicia näyttämään käyttäjän luomaa sisältöä tällä verkkosivulla. Lisätietoja on Olapicin yleisissä käyttöehdoissa: http://tos.olapic.com/weleda-de/

 

15. Tietoturva

Valitettavasti tietojen siirto Internetin välityksellä ei ole koskaan 100% turvallinen, joten emme voi taata internetsivustollamme lähetettyjen tietojen turvallisuutta Internetin välityksellä.

Käytämme kuitenkin teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla suojelemme verkkosivustoamme luvattomien henkilöiden tietojen menettämisestä, tuhoamisesta, saatavuudesta, muuttamisesta tai jakelusta.

Erityisesti henkilötietosi luovutetaan meille salatussa muodossa. Tätä varten käytetään SSL / TLS-koodausjärjestelmää (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Turvallisuustoimenpiteitämme kehitetään jatkuvasti tekniikan kehityksen mukaisesti.

 

16. Oikeudet

Jos sinua pidetään tietosuojana, sellaisena kuin se on määritelty 4 §: n 1 momentissa, GDPR, sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn GDPR: n mukaisesti. Alla lueteltujen oikeuksien oikeudellinen teksti löytyy osoitteesta

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Oikeus vahvistukseen ja pääsyyn

15 §: n mukaisen GDPR: n ehtojen mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojasi käsitellään, saada rekisterinpitäjän sinulle tallentamasi henkilökohtaiset tiedot milloin tahansa ja maksutta. jäljennös siitä.

Oikeus oikaisuun

BRYR: n 16 §: n mukaisten ehtojen mukaan sinulla on oikeus pyytää oikaisua ilman tarpeettomia viivästyksiä sinua koskevista virheellisistä henkilötiedoista. Ottamalla huomioon käsittelyn tarkoitus, sinulla on myös oikeus saada epätäydellisiä henkilötietoja, mukaan lukien täydentävän lausunnon antaminen.

Oikeus tyhjentää

Jollei BBR: n 17 §: n edellytyksistä muuta johdu, sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, mikäli yksi 17 §: ssä mainituista perusteista koskee GDPR: tä ja käsittely ei ole välttämätöntä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Kansallisen GDPR: n 18 §: n ehtojen mukaan sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, mikäli jotain 18 §: ssä asetettua edellytystä sovelletaan.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

BRYR: n 20 §: n ehtojen mukaan sinulla on oikeus saada henkilökohtaisia henkilötietoja, jotka olette antaneet meille, jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus toimittaa kyseiset tiedot toinen valvontajärjestelmä, joka estää meitä ilman lisävaatimuksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa meille antama suostumus käsitellä henkilötietoja milloin tahansa tulevaisuudessa. Osoittamalla peruutuksesi yllä oleviin yhteystietoihin.

Oikeus vastustaa

BRYR: n 21 §: n ehtojen mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa teidän henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa. Jos tehokas vastalause täyttyy, emme enää saa käsitellä tietoja.

Oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle

Riippumatta muista hallinnollisista tai oikeudenkäyntimenettelyistä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselta, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, jossa työskentelet tai jossa epäilty rikkomus tapahtui, jos uskot, että teidän henkilötietojesi käsittely on ristiriidassa GDPR: n määritelmien kanssa.

 

17. Henkilötietosi siirtäminen

Henkilökohtaiset tiedot välitetään seuraavalla tavalla.

Sivustoa ylläpitää ulkomainen palveluntarjoaja Saksassa. Tämä on välttämätöntä sivuston toiminnalle ja olemassa olevan käyttöoikeussopimuksen perustelemiselle, suoritukselle ja toteutukselle, ja se voi myös tapahtua ilman sinun suostumustasi.

Tiedot siirretään myös, jos meillä on oikeus tai velvollisuus toimittaa tietoja lakien ja / tai viranomaisten tai tuomioistuinten määräysten seurauksena. Tämä voi sisältää erityisesti paljastamista rikosoikeudellisiin syytetoimiin, hätätilanteisiin tai immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon.

Jos tietojasi siirretään palveluntarjoajalle tarpeellisessa määrin, heillä on pääsy henkilökohtaisiin tietoihisi vain siinä määrin kuin he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi. Nämä palveluntarjoajat ovat velvollisia käsittelemään henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien, erityisesti GDPR: n mukaisesti.

Edellä mainittujen olosuhteiden lisäksi emme lähetä tietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Erityisesti emme siirrä mitään henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliseen järjestöön.

 

18. Henkilötietojen säilytysaika

Varastointiajasta poistamme henkilötietosi heti, kun sen varastointia ei enää tarvita täyttämään alkuperäistä tarkoitusta ja kaikki lakisääteiset säilytysaikaa on lakannut olemasta voimassa. Lakisääteiset säilytysaika ovat lopullinen kriteeri henkilötietojen tallennuksen lopulliselle kestolle. Kun kausi on kulunut umpeen, asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti. Jos säilytysjaksoja sovelletaan, käsittelyä rajoitetaan estämällä tiedot.

 

19. Huomauttavaa - Rekisteröidyn henkilötietojen antaminen

Haluamme käyttää tätä tilaisuutta ilmoittaaksemme teille, että tietyissä olosuhteissa (esim. Maksutietojen maksaminen laskutettavien palvelujen osalta) on oikeudellisesti edellytys henkilötietojen luovuttamisesta tai sopimusjärjestelyistä. Jotta saisit kaiken hyödyn verkkosivuilla tarjottavista palveluista, sinun on tehtävä meille sopiva käyttöehdot (yleiset käyttöehdot) rekisteröinnin kautta. Jotta tämä sopimus voitaisiin tehdä, sinun on annettava meille tietyt henkilökohtaiset tiedot (esim. Käyttäjänimi, sähköpostiosoite), joita käsittelemme osana tämän sopimuksen tehokkuutta. Jos et kommunikoi (anna meille) näitä henkilökohtaisia tietoja, se johtaisi mahdottomaan tehdä sopimuksen kanssasi tai, jos vain jotkut tarjotaan, palveluitamme ei voida toimittaa kokonaan.

 

20. Viittaukset ja linkit

Kun käytät verkkosivuillamme tarkoitettuja verkkosivuja, saatat joutua antamaan tietoja, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, selaimen ominaisuuksiasi jne. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske henkilötietojen keräämistä, julkistamista tai käsittelyä. kolmannet osapuolet.

Kolmannen osapuolen tarjoajilla voi olla omat säännöksensä, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä. Kun vierailet kolmannen osapuolen verkkosivuja, suosittelemme, että tutustu henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistä ennen henkilötietojen syöttämistä.

 

21. Tietosuojapolitiikan muutokset

Kehitämme jatkuvasti verkkosivustoamme, jotta pystymme tarjoamaan sinulle paremman palvelun. Pidämme tämän tietosuojapolitiikan jatkuvasti ajan tasalla ja mukautetaan sitä tarvittaessa.

Tietenkin voimme tiedottaa hyvissä ajoin kaikista tämän tietosuojapolitiikan muutoksista. Voimme tehdä tämän esimerkiksi lähettämällä sähköpostin antamasi sähköpostiosoitteeseen. Jos sinun on annettava lisenssi suostumukselle tietojen käsittelyyn, voimme tietenkin saada sen sinulta ennen kuin tällaiset muutokset tulevat voimaan.

Voit käyttää viimeisintä tietosuojasäännöstämme verkossa milloin tahansa osoitteessa LINK.

 

22. Tietosuojavaltuutettu

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojalainsäädännöstä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Sähköposti: info@weleda.se

Cookie Declaration

Evästeiden käyttö
Sivustomme tiedot kerätään ja tallennetaan selaimen evästeiden avulla.

Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietovälineelle ja tallennetaan tiettyjä asetuksia ja tietoja vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa selaimen kautta. Eväste sisältää yleensä verkkotunnuksen nimen, johon evästetiedot lähetettiin, tietoja evästeen iästä ja aakkosnumeerisesta tunnistekoodista.

Miksi käytämme evästeitä?
Evästeet sallivat järjestelmien tunnistaa käyttäjän laitteen ja tehdä ennalta määritetyt asetukset heti. Kun käyttäjä pääsee alustalle, eväste lähetetään mainitun käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Ne antavat meille mahdollisuuden tunnistaa tietokoneesi ja / tai (mobiili) päätelaitteesi, jos palaat sivustoomme, jolloin voimme:

Tallenna tiedot haluamastasi toiminnoista verkkosivustolla ja siksi yhdistä verkkosivustosi yksilöllisiin intresseihisi. Nopeuta kyselyjen käsittelyä. Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen palveluiden kanssa, jotka auttavat meitä tekemään verkkopalvelun ja verkkosivuston houkuttelevammaksi sinulle. Näin ollen, kun vierailet verkkosivuilla, näiden kumppaniyritysten (kolmannen osapuolen tarjoajat) evästeet tallennetaan myös kiintolevylle. Nämä evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Voinko päättää, käytetäänkö evästeitä?
Jos et halua käyttää selaimen evästeitä, voit muokata evästeiden asetuksia milloin tahansa haluamallasi tavalla klikkaamalla evästeasetuksia. Vaihtoehtoisesti voit selaimen asetuksia säätää estämään sen hyväksymästä evästeiden tallennusta. Huomaa, että tässä tapauksessa voit vain käyttää verkkosivustoamme vain rajoitetusti tai ei lainkaan. Jos haluat vain hyväksyä omat evästeet, eivät palveluntarjoajien ja yhteistyökumppanien, voit valita selaimesi "estä evästeet kolmannen osapuolen tarjoajilta". Emme ota vastuuta kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä.
 

Your consent applies to the following domains: weleda.fi Your current state: Consent given on: 

Käytämme evästeitä ja vastaavanlaisia teknologioita tarjotaksemme henkilökohtaisen online kokemuksen. Tutustu meidän Eväste käytäntöihin sadaksesi lisää informaatiota miten Weleda käyttää evästeitään. Käyttämällä nettisivujamme hyväksyt eväste käyttömme, evästekäytäntömme mukaisesti.

 

Cookie Settings

Functional Cookies

Näitä evästeitä käytetään parantamaan ja yksinkertaistamaan käyttäjän kokemuksia. He voivat esimerkiksi muistaa aiempia valintojaan koskevia tietoja, muistaa salasanasi tai sallia videon tai sosiaalisen median sisältöä verkkosivustolla. Jotkut niistä saattavat olla tarpeen järjestelmän hallinnoinnissa, estää vilpillinen toiminta, pitää sinut kirjautuneena yhdestä sivusta tai ostoskorin toiminnasta. Näitä evästeitä ei voida sulkea pois, koska verkkosivusto ei toimi ilman niitä.

Cookie Name Description Default expiration time
CUSTOMER_UUID Konakart: The customer UUID is a key to customer information stored in the database. Customer name, guest customer ID, customer preferences and customer locale are stored. End of browser session
JSESSIONID Tomcat: Session cookie. Used to identify browser information for the session. End of browser session
_visitor Hippo: The only information stored in this cookie is the visitor ID, a UUID that does not contain any information in itself apart from an identifier to distinguish the visitor from other visitors. See www.onehippo.org 2 years
_weleda_accepted_cookie Weleda: This stores a Boolean (true/false) when user accepts the cookie policy. 5 days from set/update
nlSubscriptions Weleda: Records the internal Newsletter Mailing List IDs for which the user subscribed or declined through the Website, as well as the Date of the event. The cookie is used to track the closing or filling of newsletter subscriptions forms on the Website, in order to provide a better user experience. 30 days from last set/update
newsletterbar Weleda: Contains the value « collapsed » when the user collapses the newsletter-bar module on the website. Is used to keep showing the module collapsed during the Session. 30 days from last set/update
weledaCookieOptInState Weleda: Records if you have accepted the use of cookies on the website. It does not contain any user information. It collects information in an anonymous form by using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. This cookie remains on your computer after the session has ended until you delete your cookies.
cookieNoticeRead Weleda: Records whether you have been shown the Cookie policy banner at your arrival on to the site, so as not to show it to you again. It collects information in an anonymous form using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. 5 days from set/update

 

Performance, Analytics ja Targeting Cookies

Nämä evästeet antavat meille mahdollisuuden kerätä tietoa sivustosi käytöstä, ja sen avulla voimme ymmärtää, miten käytät sivustoamme, jotta voimme tarjota käyttäjille paremman käyttökokemuksen. arvioida verkkosivustosi tehokkuutta tai testata sivuston eri suunnittelua koskevia ideoita. Voimme työskennellä kolmansien osapuolten kanssa näiden palvelujen suorittamiseksi meille, joten kolmas osapuoli voi asettaa nämä evästeet.

Cookie Name Description Default expiration time
__utma Google analytics: Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. See developers.google.com 2 years from set/update
__utmb Google analytics: Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 30 mins from set/update
__utmc Google analytics: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. End of browser session
__utmz Google analytics: Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. 6 months from set/update
__utmx Google analytics: Google Analytics - Used to determine a user's inclusion in an experiment. Valid for 18 months.
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Used to determine the expiry of experiments a user has been included in. Valid for 18 months.
_ga Google analytics: Used to distinguish users. Used in file analytics.js 2 years
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Used to throttle request rate. Used in file analytics.js 10 minutes
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in Expires after 90 days.
_olapicU Olapic Inc.: These cookies work with Olapic, a social images sharing tool, owned by Olapic Inc, These cookies track user actions to allow us to interact with users of social media platforms. More Information can be found at www.olapic.com/privacy-policy Expires after 4 weeks.
_atuvc AddThis: The _atuvc cookie is created and read by the AddThis social sharing site JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. No data from that cookie is sent back to AddThis and removing it when disabling cookies would cause unexpected behavior for users. Expires after 2 years.
JSESSIONID Weleda: The cookie allows us to identify you as a visitor to the Website, stores your session ID and is removed when you close your browser Expires after Session has ended.
_dc_gtm_UA-(ID) Weleda: This cookie allow us to track events and analytics on the website Expires after Session has ended.